Suomeksi
Nyhet

Pensionsavgiften enligt ArPL är 24,4 procent nästa år

Arbetsmarknadens centralorganisationer har kommit överens om att den genomsnittliga pensionsavgiften enligt ArPL år 2022 är 24,4 procent.

De privata arbetsgivarnas avgift kommer att höjas med 0,45 procentenheter nästa år.

Höjningen beror på att arbetsmarknadens centralorganisationerna KT, EK, FFC, Akava och STTK tidigare avtalat om en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 2,6 procentenheter under tiden 1.5–31.12.2020 Sänkningen ingick i det så kallade coronakrispaketet.

Den totala avgiftsprocenten var således i genomsnitt 24,4 procent av lönerna för perioden 1.1–30.4.2020 och 21,8 procent 1.5–31.12.2020. Sänkningen av ArPL-avgiften ska enligt tidigare överenskommelse återbetalas genom högre arbetsgivaravgifter under åren 2022–2025.

Den tidsbegränsade sänkningen av avgiften gällde inte arbetsgivarnas pensionsavgifter enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL).

Höjningen på 0,45 procentenheter på grund av den tillfälliga sänkningen av ArPL-avgiften gäller alltså inte kommunala arbetsgivare eller kommunägda företags pensionsavgifter till Keva. Beräkningsgrunden för den lönebaserade pensionsavgiften enligt OffPL är fortsättningsvis den genomsnittliga avgiftsnivån enligt ArPL, 24,4 procent.

Mer på webben