Suomeksi
Nyhet

Sjukpensioneringarna minskade år 2020

Under coronaåret blev färre personer än tidigare sjukpensionerade. Enligt Pensionsskyddscentralen sjukpensionerades 19 100 personer år 2020. Det är cirka tusen personer färre än året innan.

Psykisk ohälsa och beteendestörningar  var fortfarande den vanligaste orsaken till sjukpensionering (33%). Den näst vanligaste orsaken var sjukdomar i rörelseorganen (31%).

Antalet sjukpensioneringar minskade i samma förhållande i bägge huvudgrupperna av sjukdomar. I de olika åldersgrupperna minskade sjukpensioneringarna mest bland 45–59-åringar och personer under 25 år.

Medelåldern bland dem som blev sjukpensionerade var 52 år. Kvinnor (53%) blir en aning oftare sjukpensionerade än män.

Depression den största enskilda orsaken

Den största enskilda orsaken till sjukpensionering är fortfarande depression. År 2020 blev 3 600 personer, dvs. 10 personer per dag, sjukpensionerade på grund av depression. Antalet minskade en aning från år 2019.

Bland kvinnor är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukpensionering. Två tredjedelar av dem som blev sjukpensionerade på grund av depression var kvinnor. Hos män var sjukdomar i rörelseorganen en något vanligare orsak än psykisk ohälsa.

Konsekvenserna av coronan svåra att uppskatta

Coronans inverkan på sjukpensioneringarna är fortfarande oklar. Även om sjukpensioneringarna minskade år 2020, är det möjligt att undvikandet av kontakter har skapat en vårdskuld och att antalet stiger med fördröjning.

Under de senaste tio åren har antalet sjukpensionärer minskat med över en tredjedel. I slutet av 2020 var 130 000 personer sjukpensionerade, medan antalet år 2010 var över 200 000.

Den vanligaste orsaken till sjukpensionering är psykisk ohälsa (44 %) och den näst vanligaste sjukdomar i rörelseorganen (24 %). Pensionering på grund av psykisk ohälsa sker i genomsnitt ofta vid en yngre ålder, och en återgång till arbetslivet är ovanligare jämfört med andra sjukdomsgrupper.

Mer på webben