Suomeksi
Pressmeddelande

Sammanslagningen av pensionssystemen avancerar inte

Den arbetsgrupp som berett sammanslagningen av pensionssystemen inom den kommunala och den privata sektorn kunde inte enas om hur projektet ska framskrida. EK godkände inte ministeriets kompromissförslag. KT beklagar situationen och hoppas på en snabb fortsättning på projektet.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser det vara ytterst beklagligt att det historiska projektet för en sammanslagning av de kommunala och de privata pensionssystemen i detta skede inte genomförs.
 
– En sammanslagning av pensionssystemen skulle ha varit en hållbar lösning i utvecklingen av pensionssystemet. Det skulle ha gagnat alla parter. Jag hade önskat att EK haft en bredare vision och ett större engagemang för gemensamma mål för att förbättra pensionssystemets hållbarhet, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.
 
Sammanslagningen av pensionssystemen inom den kommunala och den privata sektorn har beretts i en arbetsgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet och som omfattar alla arbetsmarknadens centralorganisationer. Arbetsgruppen hade getts tid för beredningen fram till slutet av innevarande år.
 
KT understödde förslaget om sammanslagning av pensionssystemen tillsammans med de övriga ordinarie medlemmarna i arbetsgruppen, dvs. arbetsmarknadsorganisationerna FFC, STTK och Akava samt Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.
 
– En sammanslagning av pensionssystemen skulle ha erbjudit bredare skuldror för framtiden och stärkt pensionssystemens hållbarhet. Det skulle ha ökat pensionssystemens riskhanteringsförmåga och stabiliserat utvecklingen av pensionsavgiften, säger Jalonen.
 
En sammanslagning av pensionssystemen skulle också ha undanröjt de risker för ändringar i avgiftsinkomsterna som uppstår när arbetstagare flyttar från en arbetsmarknadssektor till en annan.
 
Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, önskar se en fortsättning på projektet för en sammanslagning av pensionssystemen redan i en snar framtid. En sammanslagning av systemen skulle ha varit ett sätt att sänka både de kommunala arbetsgivarnas pensionsavgift, som är fyra procent högre än i den privata sektorn, och priset på arbete i kommunsektorn samt att främja hela Finlands gemensamma ansvar för framtida pensioner.
 
– I fortsättningen strävar KT efter att via Kevas förvaltning sänka kommunernas pensionsavgift närmare nivån på arbetspensionsavgiften inom den privata sektorn, men utan att äventyra pensionssystemets framtid, säger Lievonen.
 
KT har två platser i Kevas styrelse. Under perioden 2021–2022 är KT:s representanter i Kevas styrelse Markku Jalonen och Kirsi-Marja Lievonen.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT