På svenska
Uutinen

Eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna 2020

Vuonna 2020 eläkkeelle siirryttiin viisi kuukautta edellisvuotta myöhemmin. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 61,9 vuotta, joka on neljä kymmenystä enemmän kuin vuonna 2019.

Eläketurvakeskuksen mukaan muutos näkyi erityisesti koronakesän jälkeen, kun vanhuuseläkehakemukset vähenivät elokuusta viime vuoden loppuun reippaasti. 

Vuosituhannen alusta keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut kolme vuotta. Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Vuonna 2020 työeläkkeelle siirtyi noin 61 000 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi noin 42 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi  noin 19 000 henkilöä, joka on kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 9 kuukautta

Vuonna 2020 nuorimmat vanhuuseläkkeeseen oikeutetut olivat syntyneet alkuvuonna 1957. Heidän vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja 9 kuukautta, joka on kolme kuukautta edeltävää ikäluokkaa korkeampi. Eläkeuudistuksessa sovittu vanhuuseläkkeen alaikärajan korottaminen on pidentänyt työuria, nostanut keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ja vähentänyt vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää.

60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi

Työllisyysaste laski vuonna 2020, mutta se ei vaikuttanut ikääntyneiden työllisyyteen. 60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi 55,9 prosentiin, jossa kasvua oli lähes kaksi prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Ikääntyneiden työllisyysasteen positiivinen kehitys jatkunut pitkään, mutta Suomessa ollaan silti muita pohjoismaita tässä jäljessä. 

Muualla verkossa