Suomeksi
Pressmeddelande

Arbetskrafts- och sysselsättnings-tjänsterna måste stärkas innan pensionsslussen slopas

KT välkomnar slopandet av rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetskrafts- och sysselsättningstjänsterna måste dock stärkas innan tilläggsdagarna slopas. Kommunerna måste också få ersättning för kostnaderna för reformen.

Asakas saa neuvontaa ja henkilökohtaista palvelua. Kuva: Eeva Anundi.

KT välkomnar slopandet av rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa. Åtgärden har den största sysselsättningsskapande effekten. Som en sammanlagd effekt av de åtgärder regeringen beslutat om beräknas sysselsättningen öka med cirka 10 300 personer före utgången av år 2029.

Det är viktigt att övergångsperioden i samband med reformen genomförs så att resurserna för arbetskraftstjänsterna och den strukturella omläggningen av sysselsättningstjänsterna kan samordnas. Tjänsterna måste stärkas i god tid före slopandet av rätten till tilläggsdagar.

Arbetsgivarna bör kompenseras för kostnaderna för reformen

De åtgärder som man nu beslutat om har en sammanlagd stärkande effekt på de offentliga finanserna på cirka 165 miljoner euro. KT betonar att effekterna på de offentliga finanserna dock varierar vad gäller staten, kommunerna och socialfonderna. De ändringar i beskattningsgrunderna och andra kostnadsfaktorer som påverkar den kommunala ekonomin bör kompenseras kommunerna till fullt belopp.

Omställningsskyddslösningen och den nya uppsägningsersättningen ökar arbetsgivarnas kostnader. Det är svårt att förutse deras inverkan på hur arbetsgivarna och arbetstagarna agerar.

För arbetsgivarna bör modellen innebära en så lätt administration som möjligt. Man måste säkerställa att kompetensen utvecklas enligt arbetslivets behov och i synnerhet att utbudet av flexibel kortvarig utbildning ökas.

Enligt Finansministeriets konsekvensbedömningar ökar slopandet av rätten till tilläggsdagar kommunernas sysselsättningsskyldighet. Kommunernas sysselsättningsansvar och kostnader ökar.

Organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna till kommunerna

Slopandet av rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa och den ökade långtidsarbetslösheten framhäver ytterligare behovet av att överföra organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna till kommunerna.

KT betonar att man vid den fortsatta beredningen bättre ska beakta samordningen av kommunernas tilläggsansvar och sysselsättningstjänsterna.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT