Suomeksi
Publikation

Arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovårdssektorn 2022–2025

Den finska avtalsboken levereras till kunderna på våren. Den svenska avtalvboken utkommer senare. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 17/2022.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) omfattar cirka 181 000 löntagare.

Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, handledare, hälsovårdare, avdelningssekreterare, socialarbetare och anstaltsvårdare.

 

 

 

 

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
106 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-7465-36-3
ISBN (Www):
978-952-7465-37-0
Utgiven:
1/2024
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan