Suomeksi
Pressmeddelande

En nationell arbetskonflikt kan inte lösas lokalt

Styrelsen för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt beslutade 17.5 efter omröstning att inleda förhandlingar med huvudavtalsorganisationen Sote rf för att få till stånd arbetsfred. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT godkänner inte ett sådant förfarande under en pågående arbetskonflikt och betonar att de riksomfattande avtalen är bindande.

En lösning på den exceptionellt svåra arbetskonflikten i kommunsektorn söks för tillfället genom medling på riksnivå. Under avtalsförhandlingarna är arbetsgivarna bundna av avtalen från den tidigare avtalsperioden. Arbetsutskottet i KT:s delegation behandlade ärendet vid sitt sammanträde idag och dömde ut sjukvårdsdistriktets agerande.

– Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt ska inte ingå lokala avtal under arbetskonflikten och inte gå med på Sote rf:s oskäliga krav, betonar delegationens ordförande Kirsi-Marja Lievonen.

Senast söktes en lösning på arbetskonflikten i kommunsektorn genom ett förslag av förlikningsnämnden. KT:s delegation godkände förlikningsförslaget 11.5, men Tehy och Super förkastade det.

– Förlikningsnämndens förslag var klart bättre en den allmänna linjen. Det hade varit ekonomiskt kostsamt för arbetsgivaren, men KT var ändå berett att godkänna det för den långvariga arbetsfredens skull. Av löntagarorganisationerna var det bara Sote rf som inte var beredd att godkänna förslaget, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

– Vi fortsätter aktivt att söka en lösning, men det är omöjligt att förhandla i en situation där Sote rf inte uppriktigt försöker få till stånd nationell arbetsfred, fortsätter Jalonen.

– Det är förståeligt att arbetsgivarna upplever situationen som svår, men lokala avtal ingås efter att de riksomfattande avtalet blivit klara. Arbetsgivarna inom social- och hälsovårdssektorn bör nu visa upp en enad front med beaktande av de kommande välfärdsområdena, betonar förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.

Enligt Nybondas-Kangas borde man främja tillgången till arbetskraft på ett helhetsbetonat sätt, dvs. också med andra metoder än löner. KT har vid avtalsförhandlingarna eftersträvat både en hållbar ekonomisk lösning och en långsiktig utveckling av arbetslivet tillsammans med löntagarorganisationerna. 

– Enligt lagen ska KT sköta denna helhetsbetonade intressebevakning för både kommunerna och välfärdsområdena, säger Jalonen.

Närmare upplysningar

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, tfn 050 357 4233