Suomeksi
Nyhet

Trepartsgruppen för främjande av lokala avtal fortsätter arbetet under krävande förhållanden

En arbetsgrupp som leds av Arbets- och näringsministeriet fortsätter arbetet med att finna förutsättningar för en utvidgning av lokala avtal.

KT allekirjoitti kunta-alan sopimukset

I det fortsatta arbetet fokuserar arbetsgruppen på att granska och förtydliga lagstiftningen för att förbättra förutsättningarna för lokala avtal samt på att följa upp hur kollektivavtalens bestämmelser om lokala avtal utvecklas.

Avsikten är också att i arbetsgruppen behandla konsekvensbedömningar som hänför sig till främjandet av lokala avtal. Arbetsgruppen har uttryckt en önskan om att tiden för detta arbete förlängs i tillräcklig mån. Gruppen har sammanträtt sedan hösten 2019.

– När det gäller kommunsektorn är situationen naturligtvis ljusare genom att systemet för arbetstagarrepresentation är i skick hos oss och möjligheterna att genom lokala avtal avvika från de riksomfattande kollektivavtalen är mycket omfattande, bedömer Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef vid KT.

Inom kommunsektorn kan problem orsakas av frågan om jämvikt i avtalen (kan man hitta nytta för alla avtalsparter) samt av utmaningar som bland annat gäller förtroendet. Inom den här sektorn borde det också vara möjligt att ingå sparavtal när det ekonomiska läget kräver det.

Mer på webben

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT