Suomeksi
Nyhet

Sanna Kulmala direktör för programmet ARBETE2030

Ekonomie magister Sanna Kulmala har valts till direktör för programmet ARBETE2030. Hon lämnar sina nuvarande uppgifter vid kommunikationsbyrån Ellun Kanat. KT har aktivt deltagit i beredningen, inledandet och genomförandet av programmet ARBETE2030, som baserar sig på regeringsprogrammet.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

ARBETE2030 är ett program som administreras av Arbetshälsoinstitutet och har som syfte att utveckla arbetet och välbefinnandet i arbetet. Programmet uppmuntrar till försök och utvecklar nya verksamhetsmetoder tillsammans med arbetsplatser, branscher och sakkunniga.

Kommunsektorn är i det stora hela en central bransch där arbetsmarknadsparterna kan genomföra sina mål för ARBETE2030 och utnyttja programmets finansiering. Syftet är att stödja och främja medarbetarstyrda utvecklingsprojekt.

KT följer också i övrigt aktivt med förändringarna i arbetslivet och deltar bland annat i projektet Kekseliäät kehittäjät, som finansieras av programmet ARBETE2030.

Programmet siktar på strukturella reformer

Sanna Kulmala är en erfaren arbetslivsutvecklare. Enligt henne är ett bra jobb ett jobb som ger mer än det tar. Var och en har rätt till ett arbete som får en att må bättre.

– I programmet ARBETE2030 deltar just den grupp aktörer som har alla möjligheter att göra detta möjligt, säger Kulmala.

Hon tror att programmet ARBETE2030 kan bidra till att det uppstår något nytt i arbetslivet, något som vi ännu inte vet vad det är. Den tekniska revolutionen möjliggör förändringar i arbetslivet, men än så länge medför distansarbete eller digitala verktyg inte några konkurrensfördelar.

– Sådant kommer från större strukturreformer, nya verksamhetssätt och innovationer, säger Kulmala.