Suomeksi
Nyhet

KT och organisationerna förhandlar om konsekvenserna av den privata sektorns avtalsuppgörelser i februari

Förhandlingsresultaten inom den privata sektorn kan påverka de höjningar som betalas inom kommun- och välfärdssektorn.

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn FOSU, JAU och Sote rf granskar under februari eventuella konsekvenser av kollektivavtalen inom den privata sektorn för arbets- och tjänstekollektivavtalen inom kommun- och välfärdssektorn.

Avtalshöjningarna inom kommun- och välfärdssektorerna kopplades i juni på förslag av riksförlikningsmännen och förlikningsnämnden till de löneförhöjningar som avtalats i kollektivavtalen för tre privata sektorer.
Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf godkände på söndagen förhandlingsresultatet gällande bland annat kollektivavtalet för arbetstagare inom teknologiindustrin. Därtill ingicks också ett kollektivavtal för den kemiska basindustrin mellan Industrifacket rf och Kemiindustrin rf. Ett kollektivavtal för bil- och transportbranschen har ännu inte ingåtts.

Förhandlingsresultaten inom den privata sektorn kan påverka storleken på de allmänna förhöjningar eller lokala potter som betalas inom kommun- och välfärdssektorn under 2023 och 2024. Vi informerar om resultatet av den granskning som görs tillsammans med huvudavtalsorganisationerna så snart den blivit klar. 

Processen har överenskommits i underteckningsprotokollen till arbets- och tjänstekollektivavtalen inom kommun- och välfärdssektorn.