Suomeksi
Nyhet

Inkomsterna i kommunsektorn på finländsk medelnivå

Kommunalt anställda förtjänar i snitt 3 215 euro per månad. För 54 procent av de finländska löntagarna är inkomsterna mindre än detta.

Tutkimuspaallikkö Mika Juutinen kertoo KT:n laskelmista. Kuva: Emmi Korhonen/ Lehtikuva.

KT:s utredningschef Mika Juutinen berättar i videoinlägget om kommunernas ekonomi och löner. Kommunsektorns avtalsförhandlingar förs i en allt svagare ekonomisk situation. Om de lönekrav som ställs uppfylldes skulle det betyda att kommunerna vore tvungna att öka upplåningen eller höja kommunalskatten betydligt.

Utredningschef Mika Juutinen: Kommunsektorns avtalsförhandlingar förs i en kärv ekonomisk situation (16.1.2020, video på finska)

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen: Kunta-alan sopimusneuvottelut käydään vaikeassa taloustilanteessa (16.1.2020)

Löneuppgifterna baserar sig på information som Statistikcentralen samlat in om utbetalda löner

Bland de kommunalt anställda förekommer omkring 7 500 olika yrkesbeteckningar och inkomsterna varierar givetvis beroende på yrke. För månadsavlönade uppgick lönen för ordinarie arbetstid i oktober 2018 till i snitt 3 105 euro och totallönen till 3 215 euro i månaden. Till exempel sjukskötarna förtjänade i snitt 3 163 euro i månaden och 52 procent av löntagarna förtjänade mindre än det.

Löneuppgifterna inom kommunsektorn är offentliga. KT följer upp löneutvecklingen med utgångspunkt i de löneuppgifter som Statistikcentralen samlat in. KT har också sammanställt uppgifter om medelinkomsterna för cirka 1500 yrkesbeteckningar på sin webbplats. Här framgår uppgifter om såväl uppgiftsrelaterade löner som totalinkomster.

Med uppgiftsrelaterad lön avses lön enligt uppgiftens svårighetsgrad utan lönetillägg. Totalinkomsterna omfattar alla tillägg inklusive mertids- och övertidsersättning.

Löneprogrammet skulle innebära kostnader på 22 miljarder

I den offentliga debatten har det framförts krav på att de kommunala lönerna eller en del av dem årligen borde höjas med 1,8 procentenheter mer än den allmänna linjen under de kommande tio åren.

Om lönerna för alla anställda inom kommunsektorn höjdes på detta sätt skulle de totala kostnaderna uppgå till omkring 22 miljarder euro på tio år, vilket skulle betyda omkring 917 euro per år för varje finländsk löntagare. Sådana löneförhöjningar skulle höja kommunalskatten med i genomsnitt 2,2 procentenheter.

Alternativt kunde man med de genomsnittliga årskostnaderna för löneförhöjningarna anställa 42 600 arbetstagare inom kommunsektorn för de kommande tio åren.


Bild: Emmi Korhonen/ Lehtikuva.

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT