På svenska
Uutinen

KT ja järjestöt neuvottelevat yksityisen alan sopimusratkaisujen vaikutuksista helmikuussa

Yksityisen alan neuvottelutulokset voivat vaikuttaa kunta- ja hyvinvointialalla maksettaviin korotuksiin.  

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja SOTE ry tarkastelevat helmikuun aikana yksityisten alojen työehtosopimusten mahdollisia vaikutuksia kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimuksiin. 

Kunta- ja hyvinvointialojen sopimuskorotukset kytkettiin kesäkuussa valtakunnansovittelijoiden ja sovittelulautakunnan ehdotuksesta kolmen yksityisen alan työehtosopimuksissa sovittuihin palkankorotuksiin. 

Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry hyväksyivät sunnuntaina neuvottelutuloksen muun muassa teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Myös Kemian perusteollisuuden työehtosopimus saatiin solmittua Teollisuusliitto ry:n ja Kemianteollisuus ry:n kesken. Auto- ja Kuljetusalan työehtosopimusta ei ole vielä solmittu. 

Yksityisen alan neuvottelutulokset voivat vaikuttaa kunta- ja hyvinvointialalla maksettaviin yleiskorotuksiin tai paikallisten erien suuruuteen vuosina 2023 ja 2024. Tiedotamme pääsopijajärjestöjen kanssa tehdyn tarkastelun tuloksesta heti sen valmistuttua.  

Prosessista on sovittu kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoissa.