På svenska
Uutinen

Työkyvyttömyyseläkkeet vähenivät vuonna 2020

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi laskuun koronavuonna. Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 100 henkilöä vuonna 2020. Se on noin tuhat henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (33 %) olivat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Toiseksi yleisimpänä syynä olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (31 %).

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni molemmissa sairauspääryhmissä samassa suhteessa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten vähenivät sekä 45–59-vuotiaiden että alle 25-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeet.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Naiset ( 53 %) siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle hieman useammin kuin miehet.

Masennus yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeisiin

Suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy on edelleen masennus. Vuonna 2020 masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 600 henkilöä, eli 10 henkilöä joka päivä. Määrä laski hieman vuodesta 2019.

Naisten yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat mielenterveyden sairaudet. Kaksi kolmasosaa masennusperustein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli naisia.  Miehillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat hieman mielenterveyssyitä yleisempi syy.

Koronan vaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeisiin vaikea arvioida

Koronan vaikutukset työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat vielä epäselviä. Vaikka työkyvyttömyys vähenivät vuonna 2020, on mahdollista, että kontaktien välttäminen on luonut hoitovelkaa ja määrä nousee viiveellä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt yli kolmanneksen kymmenessä vuodessa. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2020 lopussa 130 000 henkilöä, kun vuonna 2010 heitä oli yli 200 000.

Yleisin syy olla työkyvyttömyyseläkkeellä on mielenterveysperusteinen (44 %). Seuraavaksi tulevat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (24 %). Mielenterveyssyistä jäädään usein eläkkeelle keskimäärin nuorempana, ja paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna harvinaisempaa.

Muualla verkossa