Suomeksi
Nyhet

Hälften av kommunernas personal arbetar i uppgifter som överförs till landskapen

I oktober 2018 arbetade 210 200 anställda i uppgifter som enligt planerna kommer att överföras till de självstyrande områdena då social- och hälsovårdstjänsterna läggs om. Å andra sidan arbetade 210 300 av de kommunalt anställda i uppgifter som kommunerna också i framtiden kommer att ansvara för.

Från kommunsektorn övergår till de självstyrande områdena  210 200 anställda  och 52 % av arbetskraftskostnaderna. Antalet överlåtelser av rörelse skulle bli 364.

I reformen kommer delar av den personal som nu är anställd av kommunerna att överföras till större självstyrande områden. Enligt regeringsprogrammet skulle det finnas sammanlagt 23 sådana områden, då särlösningen för Nyland innebär att en del uppgifter som hör till landskapet överförs till Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt blir en samkommun för landskapet. Dessutom kommer Nyland att få fyra andra självstyrande områden.

Största delen av den personal som överförs arbetar inom social- och hälsovården samt brand- och räddningsväsendet. Personalen inom miljö- och hälsoskydd kommer inte att överföras åtminstone i början av reformen.

De självstyrande områdena får ansvar för hälften av personalen och arbetskraftskostnaderna 

Inom kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdstjänster fanns det sammanlagt 203 700 anställda år 2018. Av dessa arbetade 90 300 (44 %) i kommuner och 113 500 (56 %) i samkommuner.  

I oktober 2018 var 15 procent av social- och hälsovårdspersonalen anställda i tjänsteförhållande och 85 procent i arbetsavtalsförhållande. I regel är alla andra kommunala läkare förutom tandläkare vid hälsovårdscentraler anställda i tjänsteförhållande. Av socialarbetarna är 79 procent anställda i tjänsteförhållande.

Inom det kommunala brand- och räddningsväsendet arbetade sammanlagt 6 500 personer år 2018. De vanligaste yrkesbeteckningarna inom brand- och räddningsväsendet är brandman, förstavårdare, överbrandman och brandförman. Största delen av dem som deltar i räddningsverksamhet (70 %) är i tjänsteförhållande.

Arbetskraftskostnaderna för den personal som omfattas av den planerade landskapsreformen kommer uppskattningsvis att uppgå till 10,7 miljarder euro per år enligt nivån år 2018, dvs. ca 52 procent av kommunsektorns nuvarande arbetskraftskostnader.

Personalen överförs enligt principen om överlåtelse av rörelse

Efter reformen skulle sammanlagt 210 200 anställda arbeta inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Av dem skulle cirka 14 400 fortsätta som anställda hos Helsingfors stad och 22 800 hos Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Från 332 kommuner eller samkommuner skulle 172 900 anställda överföras till de självstyrande områdena genom överlåtelser av rörelse.

Antalet överlåtelser av rörelse skulle bli sammanlagt 364, eftersom en del av samkommunerna har verksamhetsställen inom flera landskap.

Antalet anställda som stannar kvar hos kommunerna och samkommunerna är cirka 208 000 på fastlandet och 2 300 på Åland.

Nylands självstyrande områden blir små arbetsgivare

Efter reformen är den största arbetsgivaren Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Dess personal skulle utgöra cirka 11 procent av personalen i de nya självstyrande områdena.

De övriga självstyrande områdena i Nyland skulle vara små arbetsgivare md 2 300–7 400 anställda. Östra Nyland skulle vara det minsta självstyrande området med knappt 2 300 anställda. Det motsvarar cirka en procent av personalen i de självstyrande områdena.

Övriga små arbetsgivare:

  • Kajanaland (3 400)
  • Mellersta Österbotten (3 500)
  • Mellersta Nyland (3 700)
  • Vanda och Kervo (4 200).

Svårt att uppskatta hur stor stödpersonal som överförs

Uppskattningarna av den personal som överförs baserar sig på Statistikcentralens Löner inom kommunsektorn 2018. Antalet anställda som överförs har uppskattats med hjälp av uppgifter om sektor, yrkesbeteckning och arbetsgivare.

Uppskattningarna av den personal som överförs till landskapen är dock inexakta med dessa avgränsningar, eftersom kommunerna har organiserat personalen på många olika sätt.  Stora variationer förekommer i synnerhet i kommunernas sektorspecifika statistik.

En anställd inom stödfunktioner övergår till det självstyrande området, om hälften av personens arbete anknyter till uppgiftsområden som överförs. Det statistiska materialet innehåller dock inte information om de anställdas arbetsuppgifter. Det finns därför en statistisk felmarginal framför allt i uppskattningen av antalet anställda inom stödtjänsterna och förvaltningen.

Tabell 1. Antal anställda hos de nya självstyrande områdena enligt arbetsgivaren

Landskap / Självstyrande område / Arbetsgivare

Totalt

Södra Karelen

4 500

Södra Österbotten

8 100

Södra Savolax

7 100

Kajanaland

3 400

Egentliga Tavastland

6 100

Mellersta Österbotten

3 500

Mellersta Finland

10 000

Kymmenedalen

6 500

Lappland

7 400

Birkaland

17 800

Österbotten

7 900

Norra Karelen

6 900

Norra Österbotten

17 000

Norra Savolax

11 400

Päijänne-Tavastland

7 700

Satakunta

9 300

Egentliga Finland

20 500

Östra Nyland

2 300

Mellersta Nyland

3 700

Västra Nyland

7 400

Vanda och Kervo

4 200

Antal anställda som överförs totalt 

172 900

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

22 800

Helsingfors

14 400

Totalt hos arbetsgivarna i de nya självstyrande områdena

210 200

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT