På svenska
Uutinen

Puolet kunta-alan henkilöstöstä työskentelee maakunnille siirtyvissä tehtävissä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa itsehallintoalueille siirtyväksi määritettyjen tehtävien parissa työskenteli 210 200 henkilöä lokakuussa 2018. Kunta-alan henkilöstöstä 210 300 työskenteli puolestaan niissä tehtävissä, joiden tuottaminen jää tulevaisuudessakin kuntien vastuulle.

Itsehallintoalueille siirtyy kunta-alalta 210200 työntekijää. Työvoimakustannuksista siirtyy 52 prosenttia. Liikkeen lyovutuksia tehdään 364.

KT on laskenut arvionsa siirtyvän henkilöstön määrästä Marinin hallituksen sote-uudistuksen pohjalta. Uudistuksessa nykyisin kunnissa työskentelevää henkilöstöä siirtyy suuremmille itsehallinnollisille alueille. Marinin hallitusohjelmassa näitä alueita olisi yhteensä 23, kun Uudenmaan erillisratkaisussa Helsingin kaupungille siirtyy maakunnan tehtäviä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muuttuu maakuntayhtymäksi. Lisäksi Uudellemaalle on tulossa 4 muuta itsehallinnollista aluetta.

Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö ei siirtyisi ainakaan uudistuksen alkuvaiheessa.

Puolet henkilöstöstä ja työvoimakustannuksista itsehallintoalueiden vastuulle

Vuonna 2018 kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli yhteensä 203 700 henkilöä. Tästä henkilöstöstä työskenteli kunnissa 90 300 (44 %) ja kuntayhtymissä 113 500 (56 %).  

Lokakuussa 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä 15 prosenttia oli virkasuhteisia ja 85 prosenttia työsuhteisia. Kunnallisista lääkäreistä pääsääntöisesti kaikki muut paitsi terveyskeskushammaslääkärit ovat virkasuhteessa. Sosiaalityöntekijöistä virkasuhteisia on 79 prosenttia.

Kunnallisessa palo- ja pelastustoimessa työskenteli vuonna 2018 yhteensä 6 500 henkilöä. Pelastustoimen henkilöstön yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat palomies, ensihoitaja, ylipalomies ja paloesimies. Pelastustoimintaan osallistuvista valtaosa (70 %) on virkasuhteessa.

Tulevan maakuntauudistuksen piirissä olevan henkilöstön työvoimakustannukset olisivat vuoden 2018 tasossa arviolta 10,7 miljardia euroa vuodessa eli noin 52 prosenttia kuntasektorin nykyisistä työvoimakustannuksista.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä työskentelisi uudistuksen jälkeen yhteensä 210 200 henkilöä. Heistä noin 14 400 jatkaisi Helsingin kaupungin ja 22 800 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa.

172 900 henkeä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä siirtyisi liikkeen luovutuksilla itsehallintoalueiden palvelukseen.

Liikkeen luovutuksia tapahtuisi yhteensä 364, sillä osalla kuntayhtymistä on toimipisteitä useamman maakunnan alueella.

Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin jäisi henkilöstöä edelleen noin 208 000 ja Ahvenanmaalle 2 300.

Uudenmaan itsehallintoalueet pieniä työnantajia

Uudistuksen jälkeen suurin työnantaja olisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jonka osuus uusien itsehallintoaluiden henkilöstöstä olisi noin 11 prosenttia.

Muutoin Uudenmaan itsehallintoalueet olisivat pieniä työnantajia, joissa olisi 2 300–7 400 työntekijää. Pienin itsehallintoalueista olisi Itä-Uusimaa, jolla olisi vajaa 2 300 työntekijää. Se vastaa noin prosenttia itsehallintoalueiden henkilöstöstä.

Muita pieniä työnantajia olisivat

  • Kainuu (3 400)
  • Keski-Pohjanmaa (3 500)
  • Keski-Uusimaa (3 700)
  • Vantaa ja Kerava (4 200).

Siirtyvän tukihenkilöstön määrää vaikea arvioida

Arviot siirtyvästä henkilöstöstä perustuvat Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat 2018 -aineistoon. Siirtyvien henkilöiden määrä on arvioitu hyödyntäen toimiala-, ammattinimike- ja työnantajatietoja.

Kaikkea maakunnille siirtyvää henkilöstöä ei voi kuitenkaan kattavasti arvioida näillä rajauksilla, sillä kunnat ovat organisoineet henkilöstönsä monin eri tavoin. Varsinkin niiden toimialatilastoinnissa on häilyvyyttä.

Tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö siirtyy itsehallintoalueiden palvelukseen, jos henkilön työstä puolet liittyy siirtyviin tehtäväalueisiin. Tilastoaineisto ei kuitenkaan sisällä tietoa työntekijöiden työnkuvista. Tämän vuoksi erityisesti siirtyvän tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön määrän arviointiin liittyy tilastollista epävarmuutta.

Taulukko 1. Uusien itsehallintoalueiden työntekijämäärät työnantajan mukaan

Maakunta / Itsehallintoalue / Työnantaja 

Yhteensä

Etelä-Karjala

4 500

Etelä-Pohjanmaa

8 100

Etelä-Savo

7 100

Kainuu

3 400

Kanta-Häme

6 100

Keski-Pohjanmaa

3 500

Keski-Suomi

10 000

Kymenlaakso

6 500

Lappi

7 400

Pirkanmaa

17 800

Pohjanmaa

7 900

Pohjois-Karjala

6 900

Pohjois-Pohjanmaa

17 000

Pohjois-Savo

11 400

Päijät-Häme

7 700

Satakunta

9 300

Varsinais-Suomi

20 500

Itä-Uusimaa

2 300

Keski-Uusimaa

3 700

Länsi-Uusimaa

7 400

Vantaa ja Kerava

4 200

Siirtyviä työntekijöitä yhteensä

172 900

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

22 800

Helsinki

14 400

Yhteensä uusien itsehallintoalueiden työnantajilla

210 200

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT