Suomeksi
Nyhet

Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna betalas framöver utgående från de faktiska löneutbetalningarna

När inkomstregistret tas i bruk kommer arbetsgivarna att betala arbetslöshetsförsäkringsavgifter utgående från de faktiska löneutbetalningarna. Om arbetsgivaren vill fortsätta enligt nuvarande praxis med förskottsbetalning måste detta anmälas senast 15.11.2018.

I det nya förfarandet är det Arbetslöshetsförsäkringsfonden som fastställer arbetslöshetsförsäkringsavgiften fyra gånger om året utgående från de uppgifter arbetsgivaren eller den ställföreträdande betalaren anmält till inkomstregistret under de tre föregående kalendermånaderna före debiteringen.

Betalningarna fastställs i april, juli, oktober och januari.

I denna modell betalas arbetslöshetsförsäkringsavgifterna mer i realtid och inget utjämningsförfarande behövs.

Det nya systemet förenklar betalningen av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Arbetsgivarens åligganden blir enklare när arbetslöshetsförsäkringsavgifterna debiteras utgående från de faktiska lönebetalningarna som meddelats till inkomstregistret.

För arbetsgivaren återstår skyldigheten att meddela löneutbetalningarna till inkomstregistret och att betala räkningen från Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Det administrativa arbetet minskar betydligt i synnerhet om arbetsgivaren avtalat om elektronisk fakturering.

Den nuvarande modellen med förskottsbetalning kräver anmälning senast 15.11.2018

Arbetsgivarna antas övergå till fakturering enligt realtidsmodellen.

De arbetsgivare som vill fortsätta enligt nuvarande praxis med förskottsbetalning måste anmäla detta senast 15.11.2018 i Arbetslöshetsförsäkringsfondens e-tjänst. Anmälning görs i rutan Uppgifter om arbetsgivaren,

Den som önskar återgå till förskottsbetalningssystemet senare måste skicka en begäran om detta till Sysselsättningsfonden senast den 15 november året innan.

Man kan inte byta betalningssätt mitt under försäkringsåret. 

Om löneutbetalningen börjar mitt under försäkringsåret måste begäran om förskottsbetalningssystemet göras innan den första lönebetalningen meddelas till inkomstregistret..

Regeringen har lämnat en proposition med förslag till lag om realtidsmodellen.