Suomeksi
Nyhet

Socialförsäkringsavgifterna och pensionsavgifterna för kommunala arbetsgivare 2019

Sjukförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften sjunker en aning för kommunala arbetsgivare. Arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift är i genomsnitt 17,25 procent.

Kuvassa numeronmuotoisia lasten leikkimuotteja. Kuva: Pixhill.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt att den kommunala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 0,77 procent år 2019. Avgiften minskar med 0,09 procentenheter jämfört med år 2018.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften är 0,5 procent upp till gränsen för lönesumman. För den överstigande delen av lönesumman blir avgiftsprocenten 2,05.

Gränsen för lönesumman är 2 086 500 euro år 2019.

Arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift är i genomsnitt 17,25 procent år 2019

Den lönebaserade pensionsavgiften utgörs av

  • en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut hos alla arbetsgivare och som utgör 23,50 procent av lönerna
  • samt av en invalidpensionsavgift som är specifik för varje arbetsgivare och som utgör i genomsnitt 0,90 procent av lönerna.

Eftersom arbetsgivaren fortfarande innehåller arbetstagarens pensionsavgift är arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften år 2019 i praktiken i genomsnitt 17,25 procent av lönerna.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften år 2019 uppgår till totalt 706 miljoner euro (653 miljoner euro 2018). I proportion till kommunernas och samkommunernas lönesumma utgör avgiften 4,2 procent.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2019 och som tjänats in i anställning hos medlemssamfundet före 2005.

Työmarkkinatutkimus

E-post:
tutkimus@kt.fi