Suomeksi
Pressmeddelande

Ett nytt uppdrag behövs för utveckling av arbetsmarknadsstödet

KT understöder att arbetsvillkoret för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa binds till lönen istället för antal timmar. Det skulle effektivera den administrativa processen och ge möjlighet att beakta förändringarna på arbetsmarknaden.

Även om trepartsberedningen av utkomstskyddet för arbetslösa inte kom till ett gemensamt förslag ger den bedömning som arbetsgruppen offentliggjorde i torsdags en bra bas för den fortsatta beredningen. KT anser det vara viktigt att beredningen fortsätter. Målet är en balanserad helhetslösning som leder till kortare perioder av arbetslöshet.

Inom arbetsgruppen var åsikterna starkt delade i fråga om en nivåstrukturering av den inkomstrelaterade dagpenningens maximala varaktighet. Därför föreslår arbetsgruppen att utvecklingsarbetet fortsätter med ett nytt uppdrag som ett separat projekt eller som en del av arbetet i kommittén för social trygghet.

Enligt KT är det motiverat också eftersom beredningen av den nordiska modellen för arbetskraftsservice ännu inte är färdig, sysselsättningsförsöken i kommunerna precis inletts och lösningarna för en bestående servicestruktur för arbetskraft är på väg.

KT understöder också initiativet att samla in tillräckligt med material för att säkerställa en gedigen kunskapsbas för utveckling av arbetsmarknadsstödet. Arbetsgruppen enades om att de som får arbetsmarknadsstöd behöver mycket mer personlig handledning och rådgivning och att servicen måste skräddarsys för att bättre passa de arbetssökandes behov.

För kommunsektorn är viktigaste att revideringen av arbetsmarknadsstödet granskas och att ändamålsenlig service för de arbetssökande tryggas. Arbetet fortsätter i en separat beredning.