Suomeksi
Nyhet

EU-finansiering kan sökas för utveckling av arbetslivet och socialskyddet

Europeiska kommissionen tar emot ansökningar om finansiering för utveckling av innovationer som förbättrar socialskyddet och möjligheterna att kombinera arbete och privatliv. Ansökningarna ska skickas in i april-maj 2018.

Rahoitusta EU-ohjelmasta

Finansiering beviljas ur programmet för sysselsättning och social innovation EaSI, som syftar till att

 • främja en hög sysselsättningsgrad samt högkvalitativa och hållbara jobb
 • garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd
 • bekämpa social utestängning och fattigdom
 • bidra till bättre arbetsvillkor.

Den ansökningsomgång som nu är öppen hör till programmets Progress-del, som ska stödja utvecklingen av social- och arbetsmarknadspolitiska innovationer och medlemsstaternas policy.

Ansökan för år 2018 gäller sådana sociala innovationer och nationella modeller som främjar  sammanjämkningen av arbets- och familjelivet och förbättrar det sociala skyddet. Finansiering kan också beviljas för sådana projekt som utvecklar den sociala tryggheten så att den ger bättre stöd vid rörlighet på arbetsmarknaden och olika anställningsförhållanden samt ger människor bättre kontroll över sina arbetskarriärer.

I EaSI-programmets Progress-del kan alla offentliga och/eller privata aktörer delta, såsom

 • nationella, regionala och lokala myndigheter
 • arbetskraftstjänster
 • sakkunnigorgan som omfattas av EU-lagstiftningen
 • parter på arbetsmarknaden
 • medborgarorganisationer
 • högskolor och forskningsinstitutioner
 • sakkunniga inom utvärdering och konsekvensbedömning
 • nationella statistikbyråer
 • medier.


 Den nyaste ansökningsomgången heter på engelska "Call for proposals on social innovation and national reforms – Access to Social Protection and National Reform Support responsibilities" – VP/2018/003. Organisationerna kan ansöka om finansiering genom att lämna in sitt förslag senast fredagen den 18 maj 2018.

Tillhörande handlingar finns på Europeiska kommissionens webbsidor.

Mer på webben