Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadswebbinarium samlar arbetsgivare och anställda inom kommunsektorn

KT ordnar tillsammans med de kommunala huvudavtalsorganisationerna ett arbetsmarknadswebbinarium 20.5 kl. 9–13, som sänds från Kommunernas hus i Helsingfors. Programmet går på finska. 

Kuntatalo keväällä, Ensimmäinen Linja

KT och huvudavtalsorganisationerna har tillsammans med Tammerfors stad ordnat ett arbetsmarknadsseminarium vartannat år i maj. Seminariet ordnades senast i Tammerforshuset 2019. På grund av undantagsförhållandena och begränsningarna för sammankomster hålls inget seminarium i Tammerfors i år, men genom sitt program upprätthåller webbinariet traditionerna från tidigare års arbetsmarknadsseminarier i Raumo och Tammerfors. 

Arbetsmarknadswebbinariet är avsett för ledningen för olika sektorer i kommuner, samkommuner och andra kommunala organisationer, sakkunniga inom personaladministration och andra som har arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra företrädare för personalen. 

Vårens hetaste diskussion om avtalssystemet och den kommande förhandlingsrundan

I webbinariet diskuteras det ekonomiska läget, kompetensutvecklingen samt arbetstids- och lönefrågor ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I programmet ingår också en traditionell panel mellan KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna. Den här gången finns det två ordförandepaneler som behandlar ändringar i avtalssystemet och den kommande förhandlingsrundan samt arbetslivsutveckling inom kommunsektorn.

– Ordförandepanelen kommer att vara vårens mest brännande arbetsmarknadsdiskussion, där man nagelfar den kommande förhandlingsrundan och aktuella arbetsmarknadsfrågor. Välkommen till webbinariet, hälsar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Konferencier är Jussi-Pekka Rantanen.

Program

9.00 Välkomsthälsning, Jussi-Pekka Rantanen

9.10 Seminariet öppnas, Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation

9.25 Det ekonomiska läget och en gemensam lägesbild, temat introduceras av Mikko Spolander, överdirektör vid Finansministeriet. I diskussionen deltar Elina Pylkkänen, direktör vid Löntagarnas forskningsinstitut, Sanna Lehtonen, sakkunnig i kommunal ekonomi, Undervisnings- och kulturministeriet samt Youssef Zad, ekonom, JHL rf

10.15 Paus

10.30 Kompetensutveckling på ett lättillgängligt sätt, Sanja MursuPiritta Jokelainen,  och Suvi Eriksson, Kompetenskommittén

11.00 Vad är på gång i löne- och arbetstidsfrågor i KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma arbetsgrupper? Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna. Kommentar: Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör, Super rf

11.40 Paus

12.00 Ordförandepanel: Ändringar i avtalssystemet och den kommande förhandlingsrundan

•    Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör, KT
•    Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy rf/Sote rf
•    Olli Luukkainen, ordförande, OAJ ry/FOSU
•    Päivi Niemi-Laine, ordförande, JHL rf/JAU

12.30 Ordförandepanel: Arbetslivsutveckling inom kommunsektorn

•    Kirsi-Maria Lievonen, ordförande, KT 
•    Silja Paavola, ordförande, Super rf
•    Maria Löfgren, verksamhetsledare, FOSU
•    Jonna Voima, ordförande, Jyty rf

13.00 Webbinariet avslutas

Anmälan

Webbinariet är avgiftsfritt. Sista anmälningsdagen är 17.5.2021, varefter en deltagarlänk skickas till dem som anmält sig. 

 

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT