Nyhet

Arbetsmarknadswebbinarium samlar arbetsgivare och anställda inom kommunsektorn

KT ordnar tillsammans med de kommunala huvudavtalsorganisationerna ett arbetsmarknadswebbinarium 20.5 kl. 9–13, som sänds från Kommunernas hus i Helsingfors. Programmet går på finska. 

Kuntatalo keväällä, Ensimmäinen Linja

KT och huvudavtalsorganisationerna har tillsammans med Tammerfors stad ordnat ett arbetsmarknadsseminarium vartannat år i maj. Seminariet ordnades senast i Tammerforshuset 2019. På grund av undantagsförhållandena och begränsningarna för sammankomster hålls inget seminarium i Tammerfors i år, men genom sitt program upprätthåller webbinariet traditionerna från tidigare års arbetsmarknadsseminarier i Raumo och Tammerfors. 

Arbetsmarknadswebbinariet är avsett för ledningen för olika sektorer i kommuner, samkommuner och andra kommunala organisationer, sakkunniga inom personaladministration och andra som har arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra företrädare för personalen. 

Vårens hetaste diskussion om avtalssystemet och den kommande förhandlingsrundan

I webbinariet diskuteras det ekonomiska läget, kompetensutvecklingen samt arbetstids- och lönefrågor ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I programmet ingår också en traditionell panel mellan KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna. Den här gången finns det två ordförandepaneler som behandlar ändringar i avtalssystemet och den kommande förhandlingsrundan samt arbetslivsutveckling inom kommunsektorn.

– Ordförandepanelen kommer att vara vårens mest brännande arbetsmarknadsdiskussion, där man nagelfar den kommande förhandlingsrundan och aktuella arbetsmarknadsfrågor. Välkommen till webbinariet, hälsar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Konferencier är Jussi-Pekka Rantanen.

Program

9.00 Välkomsthälsning, Jussi-Pekka Rantanen

9.10 Seminariet öppnas, Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation

9.25 Det ekonomiska läget och en gemensam lägesbild, temat introduceras av Mikko Spolander, överdirektör vid Finansministeriet. I diskussionen deltar Elina Pylkkänen, direktör vid Löntagarnas forskningsinstitut, Sanna Lehtonen, sakkunnig i kommunal ekonomi, Undervisnings- och kulturministeriet samt Youssef Zad, ekonom, JHL rf

10.15 Paus

10.30 Kompetensutveckling på ett lättillgängligt sätt, Sanja MursuPiritta Jokelainen,  och Suvi Eriksson, Kompetenskommittén

11.00 Vad är på gång i löne- och arbetstidsfrågor i KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma arbetsgrupper? Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna. Kommentar: Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör, Super rf

11.40 Paus

12.00 Ordförandepanel: Ändringar i avtalssystemet och den kommande förhandlingsrundan

•    Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör, KT
•    Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy rf/Sote rf
•    Olli Luukkainen, ordförande, OAJ ry/FOSU
•    Päivi Niemi-Laine, ordförande, JHL rf/JAU

12.30 Ordförandepanel: Arbetslivsutveckling inom kommunsektorn

•    Kirsi-Maria Lievonen, ordförande, KT 
•    Silja Paavola, ordförande, Super rf
•    Maria Löfgren, verksamhetsledare, FOSU
•    Jonna Voima, ordförande, Jyty rf

13.00 Webbinariet avslutas

Anmälan

Webbinariet är avgiftsfritt. Sista anmälningsdagen är 17.5.2021, varefter en deltagarlänk skickas till dem som anmält sig. 

 

Ytterligare information

Mika Juutinen

Mika Juutinen

utredningschef
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Arbetsmarknadsutredningar