Suomeksi
Nyhet

Kommunala arbetsgivare kan göra ändringar i arbetsskiftsförteckningen

Arbetsdomstolen har förkastat den talan som flera löntagarorganisationer tillsammans väckt, där man sökte en ny tolkning gällande ändringar i arbetsskiftsförteckningar. KT Kommunarbetsgivarna och organisationerna var av olika åsikt om arbetsgivarens rätt att göra ändringar i förteckningarna.

I tvisten var det fråga om att ifall arbetsgivaren har en i kap. III § 30 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet avsedd grundad anledning att ändra arbetsskiftsförteckningen, har arbetsgivaren då rätt att göra motsvarande ändring också på ett annat ställe i arbetsskiftsförteckningen så att den ordinarie arbetstiden under utjämningsperioden inte överskrids eller underskrids.

Enligt de organisationer som väckt talan förutsätts det i bestämmelsen att vardera ändringen ska ha en separat, grundad anledning. KT ansåg att arbetsgivaren av grundad anledning kan göra samtidiga ändringar i arbetsskiftsförteckningen så att arbetstimmar läggs till på ett ställe och minskas på ett annat.

Arbetsdomstolen ansåg att KT:s tolkning bäst motsvarar syftet i kap. III § 30 mom. 2 i AKTA.

I det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2018–2019 finns motsvarande bestämmelser om detta i kap. III § 28.

Mer på webben

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT