Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunerna har åter tusentals sommarjobb för unga

Kommunerna erbjuder också i år cirka 45 000 sommarjobbplatser för ungdomar. Enligt undersökningar gjorda av KT Kommunarbetsgivarna har möjligheterna att få sommarjobb i kommunerna länge varit likadana.

Nuori työntekijä valmistelee ruokalan noutopöytää.

I de senaste utredningarna rapporterades cirka 25 000 direktanställningar och därutöver stödjer kommunerna cirka 20 000 sommarjobbplatser i företag och organisationer. Den största delen av kommunerna erbjuder lika många platser som i fjol. I cirka tre av fyra kommuner är antalet platser på samma nivå som senaste år.

Något över en tiondel av kommunerna har fler platser att erbjuda än i fjol och lika många har färre. Cirka 60 procent av arbetstillfällena är för grundskoleelever och en fjärdedel är för yrkesstuderande. Andelen övriga sommarjobb är omkring 15 procent.

Kommunerna har ett stort urval olika sommarjobb för de unga. Man kan bland annat välja mellan underhållsarbete, idrottsanläggningsarbete och annat gårds- och trädgårdsarbete. Det finns också kontorsarbete för unga.

Inom vården behövs studerande för semestervikariat och som praktikanter.

För kommunerna är sommarjobben en fin möjlighet att förbättra bilden av kommunen som arbetsgivare. En lyckad erfarenhet från sommarjobbet kan påverka den ungas framtidsplaner och leda till att fler unga söker sig till kommunsektorn i framtiden.