Suomeksi
Nyhet

KT-lehti nummer 5/2023 är ute – temat är internationell rekrytering

I detta nummer kan du läsa om god praxis, anvisningar och rekommendationer för internationell rekrytering. Birkaland har omkring två års erfarenhet av internationell rekrytering av vårdpersonal. Vid olika daghem i Helsingfors görs pilotförsök med internationell rekrytering.

KT-lehden numero 5/2023.

Internationell rekrytering kräver arbete

Inom Birkalands välfärdsområde arbetar snart hundra studerande och yrkesutbildade personer inom vårdbranschen tack vare internationell rekrytering. En småskalig start, utsedda ansvariga personer och förberedelser inom arbetsenheten är förutsättningar för lyckade rekryteringar, säger Taina Niiranen, personaldirektör vid Birkalands välfärdsområde.

Internationell rekrytering är en teknikgren, KT-lehti 5/2023>

 

Pilotförsök ger en bra start

Helsingfors står i beråd att anställa lärare från Spanien till daghemmen. I huvudstaden finns det redan från tidigare många anställda med olika språk. Daghemsföreståndare Anssi Manninen tycker inte man ska vara rädd för att ha personal med bristande språkkunskaper. 

Kompetensen är viktigast, inte modersmålet, KT-lehti 5/2023>
 

Rekommendationer och anvisningar för internationell rekrytering

Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI har utarbetat rekommendationer om ansvar till stöd för internationell rekrytering i samarbete med ANM, SHM samt intressentgrupper som består av olika experter och arbetsmarknadsorganisationer. Rekommendationerna är avsedda för dem som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster, serviceproducenter inom social- och hälsovården och andra aktörer inom branschen. KT uppmanar alla att bekanta sig noga med rekommendationerna, skriver Jaana Näsänen, utvecklingschef vid KT. Artikeln är på finska.

Rekrytoi vastuullisesti, KT-lehti 5/2023>

Hyrd arbetskraft skapar debatt i välfärdsområdena

Det svaga ekonomiska läget i välfärdsområdena och de höga kostnaderna för hyrd arbetskraft och köpta tjänster skapar livlig offentlig debatt. Situationen är en oundviklig följd av konflikten mellan bristen på arbetskraft och lagstiftningen. Situationen är bedrövlig, men man kan alltid själv rätta till självförvållade problem, skriver Juho Ruskoaho, chefsekonom vid KT. Artikeln är på finska.

Alueiden talouden valuvika, KT-lehti 5/2023>

Sparmål på en miljard i pensionerna

Den pensionsreform som utlovades i regeringsprogrammet tog ett steg framåt när KT:s verkställande direktör Markku Jalonen och de övriga arbetsmarknadsdirektörerna i centralorganisationerna i slutet av september besökte statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i en skur av blixtljus. Hur går det med reformen nu? Artikeln är på finska.

Eläkeuudistus luvassa, KT-lehti 5/2023>

Skynda långsamt 

Eftersom det ännu finns många öppna frågor i löneförhandlingarna gällande den AN-personal som överförs från staten till kommunerna, är det nu bäst att inte förhasta sig. Kommunerna kan i lugn och ro invänta resultaten av de nationella förhandlingarna. Kommunernas personaldirektörer och de arbetsgivarrepresentanter som deltar i beredningen av personalfrågor i AN-reformen kan ansluta sig till KT:s arbetsgivarnätverk för främjande av sysselsättningen, där man får information om läget. Man kan ansluta sig till nätverket genom att skicka e-post till adressen toimisto@kt.fi, skriver Mari Kokko, arbetsmarknadsombudsman vid KT. 

Löneförhandlingar för AN-personalen, KT-lehti 5/2023>

Projekt för att sporra rekryteringen

Kommunerna och välfärdsområdena behöver kompetens från utlandet för att få tillräckligt med arbetskraft, särskilt inom social- och hälsovården. Internationella rekryteringar i större skala är ändå bara i startgroparna. KT:s utvecklingschef Sirpa Sivonen berättar varför det är så trots att behovet av arbetskraft, och ökningen av detta behov, har varit känt redan länge.

Äntligen fart på internationalismen, KT-lehti 5/2023>