Suomeksi
Nyhet

Verktyg för arbetsplatser som präglas av mångfald

Finland behöver mer kunnig arbetskraft, och genom att utveckla arbetsplatsernas mångfald kan vi nå nya experter och säkerställa att allas kunnande tas till vara. Programmet för mångfald i arbetslivet erbjuder stöd och verktyg för ledning av mångfald.

Bristen på kompetent arbetskraft utgör ett hinder för tillväxt inom många branscher och regioner. Därför strävar Finland efter att öka invandringen av arbetskraft avsevärt. Undersökningar visar dock att invandrare fortfarande utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden.

Likabehandling och mångfald i arbetslivet gagnar alla. Mångsidiga team har positiva effekter till exempel på företagens tillväxt och internationalisering.
Programmet för mångfald i arbetslivet, som ingår i regeringsprogrammet, lyfter fram nyttan av mångfald och erbjuder praktiska verktyg för ledning av arbetsplatser som präglas av mångfald.

Interaktiv handbok med de bästa tipsen för att utveckla mångfalden

Den handbok om mångfald i arbetslivet som Arbets- och näringsministeriet har publicerat ger information och redskap för hur mångfald och inkluderande kan främjas på arbetsplatserna.

Handboken innehåller tips om bland annat rekrytering av invandrare och ledning av mångsidiga arbetsplatser. Handboken ger också råd om hur man kan få arbetstagarna att engagera sig i mångsidiga arbetsplatser.

Handboken lämpar sig för såväl privata som offentliga arbetsgivare och har producerats av Nordic Diversity Trainers på uppdrag av ministeriet.

Coachningstjänsten IMAGO stärker bilden av arbetsgivaren

Coachningstjänsten IMAGO erbjuder träning i att leda team som präglas av mångfald. Tjänsten är gratis och den kan hjälpa företag och arbetsgivare inom den offentliga sektorn att stärka sin arbetsgivarprofil och ge dem praktiska råd om hur man bygger mångsidiga arbetsplatser.

Coachningstjänsten finns tillgänglig under våren och hösten 2022 och består av tre eftermiddagar av coachning som ska genomföras under två månader. Under coachningstillfällena sätter man sig in i grunderna för en stark arbetsgivarprofil och företagskultur samt i hur man hittar och lockar till sig arbetskraft genom effektiv marknadsföring. I coachningen går man också igenom hörnstenarna för en lyckad rekryteringsprocess.

Coachningen genomförs i samarbete med Arbets- och näringsbyrån, NTM-centralen och Aava & Bang.

Utbildning i mångfald för den offentliga sektorn

December 2021 publicerades en utbildning i mångfald för den offentliga sektorn på plattformen eOppiva: Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle.

Webbutbildningen som är öppen för alla innehåller videor, övningar och information som leder till ökad inklusion på arbetsplatsen och mångsidig rekrytering inom den offentliga sektorn. Den svenskspråkiga versionen av utbildningen blir klar senare i år.

Det har utvecklats många olika verktyg för organisationer för att utveckla mångfalden, inkluderingen och den internationella rekryteringen i arbetslivet. Verktygen hänför sig bland annat till mångsidig rekrytering, likabehandlingsplanering, utveckling av språkkunskaper och kommunikation. Arbets- och näringsministeriet har sammanställt olika verktyg på sin webbsida.

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT