Suomeksi
Pressmeddelande

Kampanjen Tekoja Tiskiin efterlyser utvecklingshistorier från kommunsektorn: ”Berätta stolt om dina utvecklingsidéer”

I Kuntekos kampanj Tekoja tiskiin efterlyser man under höstens gång utvecklingsgärningar från kommunsektorn. De bästa gärningarna och personerna bakom dem belönas under Kuntekos gala i Helsingfors. Tanken är att lyfta fram välutfört kommunalt arbete och få kommunala arbetsplatser att berätta om sitt utvecklingsarbete med stolthet.

Kuntekon Tekoja tiskiin -kampanja haastaa kertomaan kehittämisteoista

Kampanjen genomförs av Kommunarbetsgivarnas och huvudavtalsorganisationernas gemensamma program för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, Kunteko 2020.

Det kommunala arbetet i Finland utmärks av anspråkslöshet. Man vågar inte vara stolt över sina prestationer och utvecklingsgärningar, utan håller hellre sitt ljus bakom skäppan, säger Kuntekos programchef Anna-Mari Jaanu.

Kommunsektorn är full av innovativa historier om hjältar inom det egna området och om aktiva organisationer. Det finns stora historier om förändringar som rör en hel kommun och mindre historier om vardagsunder. Nu är det dags att alla får höra dem, tillägger Jaanu.  

Finländskt kommunarbete synliggörs på Framstegsarenan

I kampanjen Tekoja tiskiin samlar man in goda utvecklingsgärningar på Kuntekos webbplats Framstegsarenan. På Framstegsarenan kan man redan nu läsa om över 400 utvecklingsgärningar från olika sektorer och olika delar av landet.

Via Framstegsarenan har utvecklingsgärningar också dykt upp i tidningarna, så arenan innebär också god synlighet för välutfört kommunarbete. Framtidsarenan fungerar också som en inspirationskälla för dem som behöver nya vindar för utvecklingen, berättar Jaanu.

Målet är också att få minst hundra nya utvecklingsgärningar på Framstegsarenan före årets slut. Av de nya gärningar som kommer in under 2019 belönas de bästa per sektor och de bästa aktörerna under galan i Helsingfors i november. Man kan också tipsa om till exempel grannkommunens fina utvecklingsarbete.

Vi vill att den onödiga anspråkslösheten inom kommunsektorn ska slopas och att man stolt ska kunna berätta om sitt eget utvecklingsarbete för alla, säger Jaanu uppmuntrande.

Kunteko 2020, programmet för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, genomförs i samarbete mellan KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade JUKO (JEA, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, Läkarkartellen, OAJ, Talentia, Finlands Hälsovårdarförbund, FKT rf och Vakava), Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo (SuPer och Tehy) och Offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL).

Titta på kampanjvideon (på finska)

Mer på webben (på finska)

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt