Suomeksi
Nyhet

Uppskjutna tidtabeller i förberedelserna av personalöverföringarna

Lagarna om landskaps- och vårdreformen behandlas nu i riksdagen. Uppskovet på ett år innebar att tidtabellerna för förberedelsen av personalöverföringarna ändrades.

Markku Jalonen puhui maakuntafoorumissa 19.9.2018

– Nu är det riksdagen som avgör i vilken takt vi får beslut. Tillsammans med Finansministeriet har nya tidsplaner gjorts för de förberedande åtgärderna inför personalöverföringarna, sade Markku Jalonen under landskapsforumet i Kommunernas hus den 19 september.

En preliminär utredning om den personal som överförs måste göras före slutet av april 2019. Samarbetsförfarandena kring överföringen i den överlåtande organisationen ska skötas före utgången av september 2020. Den slutliga utredningen om den personal som överförs ska vara färdig i december 2020.

– Denna tidsplan grundar sig på antagandet att lagstiftningen om vårdreformens träder i kraft i november–december.  Då skulle landskapens temporära beredningsorgan inleda sitt arbete.

Om vård- och landskapsreformen blir verklighet förändras det kommunala avtals- och förhandlingssystemet i grunden. KT representerar i det nya förhandlingssystemet även landskapsarbetsgivarna.

– Förhandlingarna om ett nytt avtalssystem har redan inletts. KT och avtalsorganisationerna i kommunsektorn har kommit överens om att landskapen följer kommunsektorns avtal tills ett förhandlingssystem utarbetats för landskapen och de har egna gällande avtal.

De kommunala kollektivavtalen 2018–2019 löper ut i mars 2020. Enligt tidsplanen som uppdaterades i juni ska personalen och verksamheterna övergå till landskapen i början av 2021.

– Under den senaste avtalsomgången lyckades vi få igenom att avtalen ska gälla över arbetsgivarbytet. På grund av den uppskjutna beredningen av reformen har vi nu samma utmaning i nästa omgång, sade Jalonen.

Stöd för landskapsberedningen

KT bildadei slutet av år 2016 ett nätverk för de ansvariga beredarna inom HR-området, till vilket förändringsledarna valde deltagare. Nätverket samarbetar med Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

– I nätverket utarbetas HR-redskap till stöd för beredningen av landskapsreformen. När nya arbetsgivarorganisationer bildas är det ändamålsenligt att samarbeta och dela med sig av erfarenheter, säger förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas om nätverkets arbetssätt.

Personalen övergår till landskapen genom överlåtelse av rörelse. Den största överlåtelsen av rörelse i Finlands arbetsmarknadshistoria kräver arbetsgivarsamarbete mellan organisationen som överlåter personal och den som tar emot den.

– Beredningen av landskapsreformen behöver uppgifter om personalen. Nätverket har utarbetat bland annat gemensamma anvisningar för insamling av uppgifter och samarbetsförfarandet. Anvisningarna är klara att användas när de behövs.

Mer på webben (på finska)

Lisätietoja valmistelun etenemisestä ja henkilöstösiirroista KT:n muutostukisivustolla >