Suomeksi
Nyhet

Uppskjutna tidtabeller i förberedelserna av personalöverföringarna

Lagarna om landskaps- och vårdreformen behandlas nu i riksdagen. Uppskovet på ett år innebar att tidtabellerna för förberedelsen av personalöverföringarna ändrades.

Markku Jalonen puhui maakuntafoorumissa 19.9.2018

– Nu är det riksdagen som avgör i vilken takt vi får beslut. Tillsammans med Finansministeriet har nya tidsplaner gjorts för de förberedande åtgärderna inför personalöverföringarna, sade Markku Jalonen under landskapsforumet i Kommunernas hus den 19 september.

En preliminär utredning om den personal som överförs måste göras före slutet av april 2019. Samarbetsförfarandena kring överföringen i den överlåtande organisationen ska skötas före utgången av september 2020. Den slutliga utredningen om den personal som överförs ska vara färdig i december 2020.

– Denna tidsplan grundar sig på antagandet att lagstiftningen om vårdreformens träder i kraft i november–december.  Då skulle landskapens temporära beredningsorgan inleda sitt arbete.

Om vård- och landskapsreformen blir verklighet förändras det kommunala avtals- och förhandlingssystemet i grunden. KT representerar i det nya förhandlingssystemet även landskapsarbetsgivarna.

– Förhandlingarna om ett nytt avtalssystem har redan inletts. KT och avtalsorganisationerna i kommunsektorn har kommit överens om att landskapen följer kommunsektorns avtal tills ett förhandlingssystem utarbetats för landskapen och de har egna gällande avtal.

De kommunala kollektivavtalen 2018–2019 löper ut i mars 2020. Enligt tidsplanen som uppdaterades i juni ska personalen och verksamheterna övergå till landskapen i början av 2021.

– Under den senaste avtalsomgången lyckades vi få igenom att avtalen ska gälla över arbetsgivarbytet. På grund av den uppskjutna beredningen av reformen har vi nu samma utmaning i nästa omgång, sade Jalonen.

Stöd för landskapsberedningen

KT bildadei slutet av år 2016 ett nätverk för de ansvariga beredarna inom HR-området, till vilket förändringsledarna valde deltagare. Nätverket samarbetar med Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

– I nätverket utarbetas HR-redskap till stöd för beredningen av landskapsreformen. När nya arbetsgivarorganisationer bildas är det ändamålsenligt att samarbeta och dela med sig av erfarenheter, säger förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas om nätverkets arbetssätt.

Personalen övergår till landskapen genom överlåtelse av rörelse. Den största överlåtelsen av rörelse i Finlands arbetsmarknadshistoria kräver arbetsgivarsamarbete mellan organisationen som överlåter personal och den som tar emot den.

– Beredningen av landskapsreformen behöver uppgifter om personalen. Nätverket har utarbetat bland annat gemensamma anvisningar för insamling av uppgifter och samarbetsförfarandet. Anvisningarna är klara att användas när de behövs.