Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadsorganisationerna utgav ett omfattande infopaket om arbetslivet i Suomi.fi-tjänsten

Hur ofta ska lön betalas? Hur tjänar man in semester i ett anställningsförhållande? När får arbetsgivaren använda kameraövervakning?

Suomi.fi-tjänsten har gett ut handledande information om regler och praxis i arbetslivet. Infopaketet finns under Arbetsliv och arbetslöshet > Regler för arbetslivet. Innehållet lämpar sig väl som undervisningsmaterial för läroinrättningar.

Regler för arbetslivet -avsnittet innehåller information om saker som en arbetstagare bör ta i beaktande då ett anställningsförhållande ingås eller avslutas. Det finns även information om lönebetalning, arbetstider, integritetsskyddet i arbetslivet och arbetssäkerheten samt särdragen med olika arbetssätt.

Arbetslivsinformationen på suomi.fi finns på finska, svenska och på engelska.

Arbetslivsinnehållet har producerats av arbetsmarknadscentralorganisationerna Akava, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Statens arbetsmarknadsverk. Innehållet uppdateras åtminstone en gång om året.

Bekanta dig med arbetslivsinformationen på www.suomi.fi/medborgare/arbetsliv-och-arbetsloshet/regel-for-arbetslivet. Direkta adressen är www.tyomarkkina-avain.fi.