Suomeksi
Nyhet

Kortare läkarköer orsaken till byte av vårdproducent

I försöken med servicesedlar samlas det in uppgifter för beredningen av valfriheten. Tillsvidare har försöken varit ekonomiskt olönsamma för privata tjänsteproducenter. För kunderna är det viktigast att få en läkartid snabbt.

Asiakkaita terveys- ja sosiaalipalveluiden vastaanotossa

Nyligen gavs det ut en mellanrapport om resultatet av försöken med servicesedlar och där studeras särskilt hur tjänsteproducenterna ser på försöken. Dessutom har det utretts hur ofta kunderna byter tjänsteproducent och av vilka orsaker.

Tjänsteproducenternas erfarenheter samt statistik har samlats in från sex olika försöksområden, dvs. Tavastehus, Jyväskylä, Nyland, Tammerfors, Övre Savolax och Päijänne-Tavastland. Päijänne-Tavastland deltar i försöket sedan 2018 och de övriga sedan 2017.

Långa kundförhållanden lönar sig bäst

De privata tjänsteproducenterna bedömer att den företagsekonomiska lönsamheten av försöken tillsvidare har varit svag.

I takt med att försöken framskridit har man märkt att långa kundförhållanden är lönsammmare för tjänsteproducenterna. Det beror på att kunder som bytt till en privat tjänsteproducent till en början har besökt mottagningen många gånger. Antalet besök blir ändå färre ju längre personen är kund hos tjänsteproducenten. Ersättningsmodellen blir således lönsammare för tjänsteproducenten ju längre kunden stannar.

Under försöket har stora företag också anställt läkare med erfarenhet från offentliga sektorn. Läkarna känner till särdragen hos kunderna och praxis inom det offentliga.

Tillgången till läkartid avgörande för byte av tjänsteproducent

Försöken har visat att största orsaken till att folk byter tjänsteproducent är tillgången till läkartid.

Största orsaken till att folk stannar kvar på den offentliga hälsostationen är dess fysiska läge.

På alla försöksområden har antalet kunder som bytt producent stigit, men jämfört med situationen de första försöksmånaderna har antalet gått ner.

Personer i yrkesverksam ålder är mest benägna att byta tjänsteproducent, och kvinnor byter tjänsteproducent i högre grad än män.

Figuren: Social- och hälsovårdsministeriets mellanrapport

Datasystemen sysselsätter producenterna

Via försöken tas det fram uppgifter också för utveckling av datasystemlösningar som stöder valfrihetsmodellen.

Tjänsteproducenternas verksamhet har försvårats av att det i försöken används så många olika datasystem. Användningen av olika system parallellt har gett extra arbete och orsakat fördröjningar exempelvis vid överföringen av uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

Försöken med servicesedlar hör till statsrådets spetsprojekt Kundorienterad service som samordnas av Social- och hälsovårdsministeriet. Projektet inleddes 2016 och försöken fortsätter under 2019.

Mer på webben