På svenska
Uutinen

Sote-palveluntuottajaa vaihdetaan lääkärille pääsyn nopeuttamiseksi

Palvelusetelikokeiluissa kerätään tietoa valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Toistaiseksi kokeilut ovat olleet taloudellisesti kannattamattomia yksityisille palveluntuottajille. Asiakkaille tärkeintä on nopea lääkärille pääsy.

Asiakkaita terveys- ja sosiaalipalveluiden vastaanotossa

Palvelusetelikokeilun tuloksista on juuri julkaistu väliraportti, jossa tarkastellaan erityisesti palveluntuottajien näkemyksiä kokeiluista. Lisäksi raporttia varten on selvitetty, kuinka paljon asiakkaat vaihtavat palveluntuottajia ja mistä syistä.

Palveluntuottajien kokemuksia ja tilastoja on kerätty kuudelta kokeilualueelta, joita ovat Hämeenlinna, Jyväskylä, Uusimaa, Tampere, Ylä-Savo ja Päijät-Häme. Näistä Päijät-Häme on ollut kokeilussa mukana vuodesta 2018 alkaen ja muut vuodesta 2017.

Pitkät asiakkuudet taloudellisesti kannattavimpia

Yksityiset palveluntuottajat arvioivat kokeilujen liiketaloudellisen kannattavuuden toistaiseksi heikoksi.

Kokeilujen edetessä on havaittu, että pitkät asiakkuudet ovat palveluntuottajille kannattavimpia, sillä yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneella asiakkaalla on aluksi paljon käyntikertoja. Käyntimäärät kuitenkin vähenevät, mitä pidempään asiakkuus kestää. Näin korvausmallin kannattavuus palveluntuottajalle kasvaa ajan kuluessa.

Kokeilun aikana suuret yritykset ovat myös palkanneet lääkäreitä, joilla on työkokemusta julkiselta sektorilta. He tuntevat asiakaskunnan erityispiirteet sekä julkisen toimintakäytännöt.

Lääkäriajan saatavuus merkittävin syy palveluntuottajan vaihtamiseen

Kokeilu on osoittanut, että merkittävin syy palveluntuottajan vaihtamiseen on ollut lääkäriajan saatavuus.

Suurin syy pysyä julkisen terveysaseman asiakkaana on puolestaan ollut aseman sijainti.

Vaihtajien kokonaismäärä on kasvanut kaikilla kokeilualueilla, mutta vaihtojen määrät ovat kuitenkin vähentyneet kokeilujen alkukuukausiin verrattuna.

Vaihtoja tekevät eniten työikäiset ja naisten osuus vaihtajista on miehiä suurempi.

Kuvan lähde: sosiaali- ja terveysministeriön väliraportti

Tietojärjestelmät työllistävät tuottajia

Kokeilujen kautta tuotetaan tietoa myös valinnanvapauden toimintamallia tukevien tietojärjestelmäratkaisujen kehittämiseen.

Kokeilussa tietojärjestelmien runsaus on hankaloittanut palveluntuottajien toimintaa. Eri järjestelmien rinnakkainen käyttö on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja viivettä esimerkiksi erikoissairaanhoidon tietojen siirtymisessä.

Palvelusetelikokeilu on osa valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta ja sitä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke käynnistettiin 2016 ja kokeilut jatkuvat vielä vuonna 2019.

Muualla verkossa