Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns utvecklingssektion inledde sin verksamhet

KT, JAU, FOSU och Sote rf kom som en del av avtalsuppgörelsen överens om att stärka den gemensamma utvecklingen av arbetslivet. Som ett första steg inledde kommunsektorns utvecklingssektion sin verksamhet den 8 december med en styrka på elva kommunorganisationer.

Kunta-alan työelämän kehittämisjaos.

Det är viktigt att synliggöra det goda i kommunarbetet och tillsammans bygga upp kommunarbetet i framtiden, säger utvecklingssektionens ordförande, Arja Aroheinä, som är personaldirektör i Jyväskylä.

– Jag hoppas att vi vågar se framåt och spela en aktiv roll i framtiden. Det finns naturligtvis andra sätt att göra det, men många saker inleds och förändras i växelverkan. Det gäller att förstå andra, att experimentera och utveckla tillsammans.

Utvecklingssektionerna är sakkunniga i utvecklingen av arbetslivet inom sina sektorer och har ett nära samarbete med arbetsgruppen för arbetslivsutveckling Tekry.

Sektionerna ska bland annat:

 • lyfta fram utvecklingsbehov som har upptäckts på arbetsplatserna och ta utvecklingsinitiativ  
 • verka som sakkunniga i beredningen av projekt för utveckling av arbetslivet inom sektionernas verksamhetsområden
 • främja nya arbetsmetoder och utveckling i samarbete  
 • arbeta för att gott offentligt arbete och utvecklingsarbete synliggörs
 • göra kommunarbetet mer attraktivt, förbättra arbetsgivarnas image och förbättra arbetstagarupplevelsen.

Medlemmar i kommunsektorns utvecklingssektion (kompletteras med företrädare för personalen)

 1. Nurmijärvi kommun, kommundirektör Outi Mäkelä
 2. Limingo kommun, kommundirektör Pekka Rajala
 3. Asikkala kommun, kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka och servicesekreterare Tiina Talvi, Jyty
 4. Jyväskylä stad, personaldirektör Arja Aroheinä, ordförande, och arbetarskyddsfullmäktig Jari Poikolainen, OAJ
 5. Tammerfors stad, personaldirektör Niina Pietikäinen
 6. Uleåborgs stad, personaldirektör Tuomas Halonen
 7. Esbo stad, personaldirektör Jutta Takala och huvudförtroendeman Elina Nyman, Jyty
 8. Salla kommun, kommundirektör Erkki Parkkinen
 9. Lahtis stad, personaldirektör Mira Keitaanranta och huvudförtroendeman Liisa Vehviläinen, FOSU
 10. Närpes stad, personalchef Marjo Österdahl
 11. Helsingfors stad, enhetschef Sanna-Mari Myllynen.