Suomeksi
Nyhet

Landskapens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy läggs ned

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer fastslog på sitt möte den 18 januari att bestämmelserna om Hetli Oy skulle strykas ur regeringspropositionen om landskaps- och vårdreformen. Gruppen förordade också att åtgärder för nedläggning av bolaget skulle inledas.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Motsvarande ändringar ska göras också i andra propositioner som bereds om landskaps- och vårdreformen.

Avsikten var att Hetli Oy skulle ansvara för de nya landskapens löne-, personal- och ekonomiförvaltning.

Landskapens beslut har gjort Hetli Oy överflödigt

Ledningsgruppen för landskaps- och vårdreformen har gjort en utredning över Hetli Oy och behovet av reglering om det. I utredningen bedöms behovet av servicecentret särskilt med tanke på hur väl de ursprungliga målen för ekonomi- och personalförvaltningsuppgifterna uppfylls.

Landskapens beslut om serviceproduktionen inom ekonomi- och personalförvaltning har lett till att ett servicecenter som Hetli Oy inte längre behövs.

Enligt ministerarbetsgruppens beslut är det i första hand de nya landskapen som ansvarar för att effektivitetsmålen för ekonomi- och personalförvaltningen uppnås. I de fortsatta beredningarna ska emellertid en central aktör utnämnas för underhåll av gränssnitt och datamodeller för ekonomi- och personalförvaltningen.

Landskapens övriga servicecenter berörs inte

Ministerarbetsgruppens beslut påverkar inte de övriga servicecentrens ställning i landskaps- och vårdreformen.

Landskapens lokalcentral Ab sköter de nya landskapens lokal- och fastighetsförvaltning och Vimana Oy ansvarar för informations- och kommunikationstekniska tjänster.

Mer på webben