På svenska
Uutinen

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy lakkautetaan

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 18. tammikuuta, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:ta koskeva sääntely. Ryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Vastaavat muutokset tehdään myös muihin valmistelussa oleviin maakunta- ja sote-uudistusta koskeviin hallituksen esityksiin.

Hetli Oy:n on ollut tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä.

Maakuntien tekemät ratkaisut ovat tehneet Hetli Oy:n tarpeettomaksi

Maakunta- ja sote-uudistuksen virkamiesjohtoryhmä teki selvityksen Hetli Oy:stä ja sitä koskevan sääntelyn tarpeellisuudesta. Siinä arvioitiin palvelukeskuksen tarpeellisuutta erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä koskevien alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmista.

Maakuntien tekemät talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoon liittyvät ratkaisut ovat poistaneet tarpeen Hetli Oy:n kaltaiselle toimijalle.

Reformiministerityöryhmän tekemän päätöksen myötä talous- ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen on ensisijaisesti tulevien maakuntien vastuulla. Jatkovalmistelussa kuitenkin varmistetaan, että talous- ja henkilöstöhallinnon tietomallien ja rajapintojen ylläpitoon nimetään keskitetty toimija.

Ei vaikutusta muiden palvelukeskusten asemaan

Reformiministerityöryhmän linjaus ei vaikuta maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan.

Maakuntien tilakeskus Oy vastaa tulevien maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palveluista ja Vimana Oy tieto- ja viestintäteknisistä palveluista.

Muualla verkossa