Suomeksi
Pressmeddelande

Yrkesutbildningen tar ett jättekliv in i framtiden – lärarnas arbetstid reformeras

Över 2 000 yrkeslärare deltar fr.o.m. augusti i ett försök med årsarbetstid. Förändringen är betydande eftersom lönerna inom yrkesutbildningen hittills har baserats på hållna lektioner. ​Den förestående reformen förändrar hela yrkesutbildningen och därför måste arbetstidssystemen förnyas.

Tyttö kävelee kirjoista tehdyillä portailla. Kuva: Pixhill.

De försök som man nu avtalat om gäller sex anordnare av yrkesutbildning. Avtalen ingicks lokalt efter att KT Kommunarbetsgivarna och Avainta, som representerar arbetsgivarna på central nivå, och OAJ, som representerar lärarna, i våras nådde samförstånd om en avtalsmodell.

Både arbetsgivarna och arbetstagarna ansåg att det traditionella lönesystemet dåligt motsvarar yrkeslärarnas arbetsuppgifter som förändrats i rask takt och som fortfarande förändras. Den arbetstidsmodell som nu testas begränsar inte lärarens arbetsuppgifter utan gör det möjligt att i stor omfattning och på ett flexibelt sätt tillämpa olika arbetsformer. Lärarnas möjligheter att utnyttja arbetstiden förbättras och tiden kan utnyttjas bättre för viktiga arbetsuppgifter.

– Om försöken ger goda resultat kan årsarbetstiden senare utökas till att omfatta hela yrkesutbildningen. En förändring behövs eftersom det med hjälp av årsarbetstid bättre går att beakta allt det arbete som läraren utför. Det utförda arbetet blir synligt och kommer med i lönebetalningen säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

– En fördel med årsarbetstiden är också att systemet gör det lättare att planera och följa upp arbetstiden. Ändå kvarstår den självständighet som hör till lärararbetet, påpekar Lindroos.

– Ur arbetsgivarens synvinkel är det väsentligt att yrkesutbildningen äntligen kan ordnas enligt dagens krav. Observera också att man för första gången har kunnat förenhetliga de olika anställningsvillkoren för lärare inom olika utbildningsområden. Inom ramen för den modell som införs är det också lättare att bereda sig på kommande behov med avseende på verksamheten, framhåller KT Kommunarbetsgivarnas förhandlingschef Hannu Freund.

Exempel på undervisningssektorns välfungerande förhandlingskultur

Införandet av arbetstidsmodellen förutsätter en god lokal förhandlingskultur. Dessutom måste ledningen och personalen grundligt sätta sig in i den nya modellen.

Etelä-Savon koulutus Oy, Forssan ammatti-instituutti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Stadin ammattiopisto och Vantaan ammattiopisto börjar testa årsarbetstiden 1.8.2017. Av läroanstalterna är ESEDU (Etelä-Savon koulutus Oy) en privat läroanstalt, medan de övriga är kommunala.

Förhandlingar förs också med fyra andra utbildningsanordnare. Om avtalen godkänns växer antalet deltagare i försöket med ytterligare 600 lärare.

 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Vesa Laine

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2572
Mobiltelefon:
+358 50 524 9551
E-post:
Vesa.Laine@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf