Suomeksi
Nyhet
Kannanotto

Ramförhandlingarna avgör yrkesutbildningens framtid

Mellan 2013 och 2017 gjordes det finansiella nedskärningar på 310 miljoner euro i yrkesutbildningen. Regeringen Marin har kompenserat finansieringsunderskottet inom yrkesutbildningen med 70–80 miljoner euro per år. Finansieringen är tidsbegränsad och ansöks om separat. Från och med nästa år upphör den så kallade framtidsinvesteringen.

Rahakiposta kasvaa uusi verso. Kuva: Micheile Henderson / Unsplash.

Undervisnings- och kulturministeriet kommer under ledning av undervisningsminister Andersson att föreslå i ramförhandlingarna att en framtidsinvestering på 80 miljoner euro skulle bli en permanent del av budgeten från och med 2023. En långsiktig utveckling av utbildningen kräver en stabil och förutsägbar finansieringsbas.

Det är ytterst viktigt att trygga finansieringen. Den utvidgade läroplikten har lett till ett ökat antal studerande som behöver stöd och en växande efterfrågan på kontinuerligt lärande, vilket har ökat det finansiella trycket. Kriget i Ukraina för med sig flyktingar till Finland, och de behöver utbildning. Det här är viktigt både för anpassningen till vardagen och för sysselsättningen. Det är också viktigt att genom ytterligare finansiering förbereda sig på att flyktingsituationen förvärras.

I början av året riktade AMKE en enkät till utbildningsanordnarna om konsekvenserna av att finansieringen av visstidsanställda lärare och handledare skulle upphöra. Totalt 80 procent av enkätdeltagarna bedömde att det skulle leda till nedskärningar i personalen. Finansieringen har möjliggjort ytterligare stöd särskilt till studerande vars studier inte har framskridit som planerat eller som behöver mer personlig undervisning, handledning och stöd.

Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT 
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ 
Bildningsarbetsgivarna rf 
Finlands Kommunförbund 
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Finlands Yrkesstuderandes Förbund - SAKKI rf
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf

Mervi Petäsnoro

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2103
Mobiltelefon:
+358 50 301 8930
E-post:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT