Suomeksi
Nyhet

En läroanstalt får använda lärarnas undervisningsmaterial i sin normala verksamhet med stöd av regeln om normal användning

Enligt regeln om så kallad normal användning har arbetsgivaren rätt att använda verk som en anställd skapat inom ramen för sin normala arbetsskyldighet. Överlåtelse av upphovsrätt förutsätter överenskommelse men även utan avtal kan arbetsgivaren vänta sig ett visst gemensamt utnyttjande av undervisningsmaterial inom läroanstalten.

Kuvituskuva, jossa jaetaan kirjallista työtä.

En lärare är i princip skyldig att ställa sitt undervisningsmaterial till andra lärares förfogande i läroanstaltens normala verksamhet.

KT Kommunarbetsgivarna och AVAINTA lät KPMG:s upphovsrättsjurister utreda lärarnas upphovsrätt vid yrkesskolor. Anvisningar har ställts till läroanstalternas förfogande och KT och AVAINTA utnyttjar dem i sin medlemsrådgivning.

Det viktigaste resultatet av utredningen är att en av de grundläggande principerna inom upphovsrättsjuridiken - regeln om så kallad normal användning - även gäller utbildningsområdet.

– Enligt regeln om normal användning har arbetsgivaren rätt att använda material och verk som en anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden har skapat inom ramen för sin normala arbetsskyldighet. Arbetsgivaren har rätt att använda materialet i den omfattning som den normala verksamheten kräver det, sammanfattar Ilkka Vuorenmaa, Senior Manager / Legal Counsel vid KPMG.

Normal nyttjanderätt uppstår i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

Vid tillämpningen av regeln om normal användning måste dock flera begränsande faktorer beaktas och definitionen av normal användning är inte alltid entydig. 

– För en utbildningsanordnare avser normal verksamhet ordnande av undervisningen i den omfattning som utbildningsanordnaren har fått i uppdrag. Lärarnas inbördes roller vid framtagande av material kan fördelas till exempel så att läromedlen är till allas förfogande vid behov, säger Vuorenmaa.

Även om rätten till normal användning automatiskt uppkommer på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, krävs ett separat avtal bland annat för bearbetning av materialet och spridning utanför läroanstalten. Anvisningarna som tagits fram av KPMG ger också svar på situationer där undervisningsmaterial innehåller upphovsrättsligt material av utomstående eller där flera lärare deltagit i framtagandet av materialet.

– Systemet med årsarbetstid vid yrkesläroanstalter skapar goda förutsättningar för en tydlig definition av vilket undervisningsmaterial som gjorts under arbetstid som en del av de uppgifter som ingår i anställningsförhållandet. Skapandet av undervisningsmaterial har redan länge varit en etablerad del av yrkesutbildningslärarens arbetsuppgifter. I systemet med årsarbetstid avsätts vanligtvis också tid för detta i form av icke-bunden arbetstid, säger Vuorenmaa.

Fungerande praxis är till nytta för alla

KT:s förhandlingschef Hannu Freund hoppas att OAJ  i så stor utsträckning som möjligt ska vara med på noterna i ställningstaganden som gäller yrkesläroanstalterna.

– Spelregler med utgångspunkt i lag och rättspraxis är till fördel för alla parter och hela yrkesutbildningen. Om aktörerna på central nivå kan ge enhetliga anvisningar blir det lättare att koncentrera sig på undervisningen på det lokala planet. Fungerande praxis är också en fördel för lärarna när man har som mål att behålla yrkesutbildningen hos traditionella utbildningsanordnare, säger Freund.

 

Bild: Gabrielle Henderson, Unplash

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT