På svenska
Tiedote

Ammatillinen opetus harppaa kohti tulevaisuutta – opettajien työaika uudistuu

Yli 2 000 ammatillista opettajaa ryhtyy ensi elokuusta lähtien kokeilemaan vuosityöaikaa. Muutos on merkittävä, sillä valtaosassa ammatillista koulutusta palkkaus on tähän asti perustunut pidettyihin oppitunteihin. Tulossa oleva ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa koko ammatillisen koulutuksen, ja siksi työaikajärjestelmiä on uudistettava.

Tyttö kävelee kirjoista tehdyillä portailla. Kuva: Pixhill.

Nyt sovitut kokeilut koskevat kuutta ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Niistä sovittiin paikallisesti sen jälkeen, kun keskustasolla työnantajia edustavat KT Kuntatyönantajat ja Avainta sekä opettajien OAJ pääsivät viime keväänä yhteisymmärrykseen sopimusmallista.

Sekä työnantajat että työntekijät katsoivat, että perinteinen palkkausjärjestelmä vastaa huonosti ammatillisten opettajien nopeasti muuttunutta ja yhä muuttuvaa työnkuvaa. Kokeiltava työaikamalli ei rajaa opettajan työnkuvaa, vaan se mahdollistaa laajasti ja joustavasti erilaiset työtavat. Opettajien työajan käytettävyys paranee ja se voidaan paremmin kohdentaa olennaisiin työtehtäviin.                

– Mikäli kokeiluista saadaan hyviä tuloksia, vuosityöaika voi myöhemmin laajeta koskemaan koko ammatillista koulutusta. Muutos tulee tarpeeseen, sillä vuosityöajan myötä kyetään paremmin ottamaan huomioon kaikki opettajan tekemä työ. Se saadaan näkyväksi ja palkanmaksun piiriin, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa.

– Vuosityöajan etuna on myös, että työaikaa voidaan näin myös suunnitella ja seurata tarkemmin. Kuitenkin opettajan työhön kuuluva autonomia säilyy, Lindroos muistuttaa.

– Työnantajan näkökulmasta on oleellista, että ammatillinen koulutus voidaan vihdoinkin järjestää tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Huomattavaa on myös se, että ensimmäistä kertaa on pystytty yhdenmukaistamaan eri koulutusalojen opettajien erilaiset palvelussuhteen ehdot. Käyttöön otettavan mallin puitteissa on myös helpompi varautua tuleviin toiminnallisiin tarpeisiin, KT:n Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Hannu Freund tähdentää.

Osoitus opetusalan toimivasta neuvottelukulttuurista

Työaikamallin käyttöönotto edellyttää hyvää paikallista neuvottelukulttuuria. Lisäksi johdon ja henkilöstön on perusteellisesti perehdyttävä uuteen malliin.

Vuosityöaikaa ryhtyvät 1.8.2017 alkaen kokeilemaan Etelä-Savon koulutus Oy, Forssan ammatti-instituutti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Stadin ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto. Oppilaitoksista ESEDU (Etelä-Savon koulutus Oy) on yksityinen oppilaitos, muut ovat kunnallisia.

Neuvotteluja käydään myös neljän muun koulutuksen järjestäjän kanssa. Jos sopimukset hyväksytään, kokeiluun osallistuvien joukko kasvaa vielä 600 opettajalla.

 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Vesa Laine

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2572
Matkapuhelin:
+358 50 524 9551
Sähköposti:
Vesa.Laine@avainta.fi
Organisaatio:
Avaintyönantajat AVAINTA ry