Suomeksi
Nyhet

Löneuppgifter om 1 400 yrken

Ta del av kommunsektorns löner på KT:s webbplats. Lönestatistiken omfattar den genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönen och de genomsnittliga totalinkomsterna för nästan 1 400 yrkesbeteckningar.

Kädet ja viidenkymmenen euron seteleitä

Statistiken baserar sig på löneuppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade löntagare.

Löneuppgifterna är från oktober 2016, då kommunsektorns genomsnittliga totalinkomster uppgick till 3 137 euro per månad. Inom AKTA:s avtalsområden var totalinkomsterna i snitt 2 767 euro, inom undervisningssektorn 3 807 euro, bland läkarna 7 440 euro och inom det tekniska avtalsområdet 3 233 euro per månad.

Med uppgiftsrelaterad lön avses lön enligt uppgiftens svårighetsgrad utan lönetillägg. Totalinkomsterna omfattar alla tillägg inklusive mertids- och övertidsersättning.

Löneuppgifter enligt yrkesbeteckning

Läs mer om lönestrukturen och lönebegreppen

 

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT