Suomeksi
Nyhet

Nya deltagare välkomnas i försök med servicesedlar och pilotförsök med valfrihet

Valfrihetsförsöken, dvs. försöken med servicesedlar, utvidgas i december 2017. Ansökningstiden för pilotförsöken med valfrihet inleds i början av år 2018.

Valitseminen

Regeringen har slagit fast att de pågående försöken med servicesedlar utvidgas. Detta innebär att de områden som redan deltar kan utvidga sin försöksverksamhet till att omfatta en bredare befolkningsgrupp och flera kommuner. Också innehållet i försöksverksamheten kan utvidgas. Därtill kan nya områden anhålla om att få delta.

Det ges möjlighet att ansöka om statsunderstöd för de utvidgade försöken med servicesedlar, och försöken genomförs 1.12.2017–31.12.2018. Noggrannare ansökningskriterier och anvisningar samt information om ansökningstidtabellen publiceras snarast möjligt. Försöksverksamheten gäller sådan valfrihet som avses i nuvarande lagstiftning.

En ny valfrihetsmodell testas i pilotförsök med valfrihet

Riksdagen behandlar de lagar som gäller vård- och landskapsreformen på våren 2018 och de avses träda i kraft på sommaren 2018. Pilotförsöken med valfrihet genomförs i omfattande utsträckning enligt den nya valfrihetsmodellen 1.7.2018–31.12.2019.

Statsunderstöd för pilotförsöken kan sökas från början av år 2018. De som deltagit i en ansökning till tidigare pilotförsök med valfrihet behöver inte göra en ny ansökan, utan kan ändra sin ansökan så att den passar den nya omgången. De sökande kommer att få separata anvisningar om detta. De nya ansökningskriterierna publiceras vid årsskiftet.

Genom en överföring av pilotprojektet till att följa den nya lagstiftningen blir det möjligt att testa den nya valfrihetsmodellen på ett omfattande och övergripande sätt. Flera landskap har också möjlighet att hinna med i pilotförsöken.

Mer på webben