På svenska
Uutinen

Palvelusetelikokeiluihin ja valinnanvapauspilotteihin voi hakea mukaan

Valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeiluja laajennetaan joulukuussa 2017. Valinnanvapauspilottien haku avataan vuoden 2018 alussa.

Valitseminen

Hallitus on linjannut, että käynnissä olevia palvelusetelikokeiluja  laajennetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jo mukana olevat alueet voivat laajentaa kokeilujansa koskemaan laajempaa väestöryhmää ja useampia kuntia. Myös kokeilujen sisältöä voi laajentaa. Lisäksi uudet alueet voivat hakea mukaan.

Laajennettuihin palvelusetelikokeiluihin järjestetään valtionavustushaku, ja kokeilut toteutetaan 1.12.2017–31.12.2018. Tarkemmat hakukriteerit ja -ohjeet sekä tieto haun aikataulusta julkaistaan mahdollisimman nopeasti. Kokeilut koskevat nykylainsäädännön mukaista valinnanvapautta.

Valinnanvapauspiloteissa testataan uutta valinnanvapausmallia

Eduskunta käsittelee sote- ja maakuntauudistuksen lait keväällä 2018, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2018. Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018–31.12.2019.

Pilottien valtionavustushaku alkaa vuoden 2018 alussa. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan uuteen hakuun sopiviksi ilman uutta hakemusta. Hakijat saavat tästä erillisen ohjeistuksen. Uuden haun kriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa.

Pilotoinnin siirtäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi mahdollistaa sen, että uutta valinnanvapausmallia voidaan kokeilla laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Myös useammalla maakunnalla on mahdollisuus ehtiä mukaan pilotteihin.

Muualla verkossa