Suomeksi
Nyhet

FPA ombads utreda betalningen av partiell vårdpenning

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf har skickat ett gemensamt brev till FPA samt ministrarna Petteri Orpo, Juha Rehula och Pirkko Mattila.

Brevet gäller betalningen av partiell vårdpenning då arbetstiden förlängs till över 30 timmar.

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har bett FPA omgående utreda om lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ger sådan möjlighet till prövning att den partiella vårdpenningen kunde kvarstå oförändrad när arbetstiden förlängs på grund av konkurrenskraftsavtalet.

Om lagen inte ger någon möjlighet till prövning, är förhandlingsparternas förslag att Social- och hälsovårdsministeriet bereder en ändring av lagen.

KT:s anvisningar oförändrade

Enligt KT Kommunarbetsgivarnas anvisningar är utgångspunkten att arbetstiden förlängs för alla anställda.
 
Det finns ändå skäl att diskutera arbetstidsförlängningen med dem som har partiell vårdledighet. Om arbetstidsförlängningen påverkar vårdpenningens belopp, kan man komma överens om att inte ändra arbetstiden. I så fall blir lönen lägre, eftersom arbetstidsprocenten minskar och lönen beräknas enligt den nya arbetstidsprocenten.
 
Med andra ord, om arbetstiden tidigare fastställts till 30 timmar i veckan enligt 4 kap. 4 § i arbetsavtalslagen, kan denna arbetstid bibehållas på arbetstagarens begäran. I annat fall förlängs arbetstiden enligt samma principer som för andra deltidsanställda.
 
KT Kommunarbetsgivarna ändrar inte sina anvisningar med anledning av sin förfrågan.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT