På svenska
Uutinen

Kelan tulkinta kotihoidon tuen osittaisen hoitorahan maksamisesta

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-ala unioni ry ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ovat lähettäneet yhteisen kirjeen Kelaan sekä ministeri Petteri Orvolle, Juha Rehulalle ja Pirkko Mattilalle.

Kirje koskee osittaisen hoitorahan maksamista tilanteessa, jossa työntekijän tai viranhaltijan työaika pitenee yli 30 tunnin.

Kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat pyytäneet Kelalta, että se selvittää pikaisesti, sisältääkö lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki sellaista harkinnanvaraisuutta, joka mahdollistaisi osittaisen hoitorahan pitämisen ennallaan silloin, kun työajan pidentämisen taustalla on kilpailukykysopimus.

Mikäli laki ei sisällä mahdollisuutta harkinnanvaraisuuteen, kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat myös esittäneet, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelisi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamista.

KT:n ohjeistus säilyy ennallaan

KT Kuntatyönantajat on ohjeistanut työnantajia toimimaan siten, että lähtökohtana on, että kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työaika pitenee.

Osittaisella hoitovapaalla olevien kanssa on kuitenkin syytä keskustella siitä, että sopimusmääräysten perusteella työaika pitenee. Jos työajan pidennys vaikuttaa hoitorahan määrään, voidaan henkilön kanssa sopia siitä, että työaika säilyy ennallaan. Tällöin palkka pienenee, koska työaikaprosentti pienenee ja palkka lasketaan uuden työaikaprosentin perusteella.

Toisin sanoen, jos henkilön työaika on määritelty aiemmin TSL:n 4 luvun 4 §:n mukaisesti 30 tunniksi viikossa, niin työntekijän pyynnöstä voidaan edelleen säilyttää aiemmin määritelty 30 tunnin työaika viikossa. Muussa tapauksessa hoitovapaalla olevan henkilön työaika pitenee samoin periaattein kuin muidenkin osa-aikaisten työntekijöiden työaika.

KT Kuntatyönantajien ohjeistus ei muutu yhteydenoton takia.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT