Suomeksi
Pressmeddelande
KT och OAJ:

Förhandlingsresultat om modell för försök med årsarbetstid i grundskolan

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts om en modell för försök med årsarbetstid för lärarna inom den grundläggande utbildningen. OAJ och KT Kommunarbetsgivarna har förhandlat länge om frågan, intensivast från år 2014.

Peruskoulu vuosityöaikakokeilu

För första gången har KT och OAJ en gemensam modell som förhandlats fram på centralnivå och som ska tillämpas på den grundläggande utbildningen. I höst torde lokala försök inledas, och på basis av de erfarenheter som försöken ger har man för avsikt att bedöma hur arbetstidsmodellerna borde utvecklas i framtiden.

– Det har någon gång redan tidigare förekommit lokala försök med årsarbetstid, men de verkade ändå inte resultera i någon modell som kunde tillämpas på lärarna i större omfattning. Därför åtog sig KT och OAJ ansvaret att på centralnivå föra saken framåt, säger KT:s förhandlingschef Hannu Freund.

Avsikten är att testa årsarbetstidsmodellen från och med augusti 2018. För att försöket ska kunna inledas förutsätts ett lokalt avtal.

Förhandlingsresultatet om en modell för försök med årsarbetstid är inte en del av de s.k. förbundsförhandlingarna, utan man har fört separata förhandlingar i frågan. Resultatet visar att undervisningssektorns förhandlingssystem fungerar inom kommunsektorn – förhandlingarna kräver bara tålamod och uthållighet.

– Det är fråga om en betydande reform med tanke på hela undervisningssektorn. De första stegen i saken togs redan 1971 och nu står vi äntligen på tröskeln till försök. Ändringar i lagstiftningen har skapat ett behov av att utveckla systemet. Uppfattningen att ett arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldigheter inte längre till alla delar motsvarar lärarnas nuvarande arbete har också påverkat lärarnas inställning. Visserligen har också systemet med undervisningsskyldighet sina förespråkare och sina egna fördelar, konstaterar OAJ:s förhandlingschef Pekka Pankkonen.

Tanken är att några skolor från var och en av de medverkande städerna skulle delta i försöken. Deltagarna är åtminstone till en början stora städer.

Syftet med årsarbetstiden är att få allt arbete läraren utför inräknat i arbetstiden och därigenom till grund för lönebetalningen. – Försöket genomförs inte på bekostnad av lärarnas löner, poängterar Pankkonen.

Avsikten är att försöket ska vara treårigt och det kan vid behov också avbrytas tidigare. Motsvarande försök inleddes inom yrkesutbildningen redan hösten 2017.

Lisätiedot:

förhandlingschef Hannu Freund, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 050 572 6209
förhandlingschef Pekka Pankkonen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, tfn 040 767 1877

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT