Suomeksi
Nyhet

Alla kommuner begränsar inte den subjektiva rätten till dagvård

Kommunförbundet utredde läget inom småbarnspedagogiken i Fastlandsfinlands kommuner. Av de kommuner som besvarat enkäten uppgav 16 att de inte kommer att begränsa den subjektiva rätten till dagvård.

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Av de kommuner som besvarat enkäten uppgav 16 att de inte kommer att begränsa den subjektiva rätten till dagvård. I dessa kommuner bor cirka 1 400 000 finländare.
Det är fråga om kommunerna Alavus, Brahestad, Esbo, Eura, Forssa, Helsingfors, Karvia, Kemi, Kotka, Laukaa, Nokia, Nystad, Pargas, Pedersöre, Riihimäki och Tammerfors.

Av de kommuner som besvarade enkäten har 42 fattat ett separat beslut om att begränsa rätten till dagvård. 45 kommuner har behandlat begränsningen av rätten till småbarnspedagogik men inget beslut har ännu fattats i frågan.

En majoritet av dem som besvarat enkäten, dvs. 151 kommuner, har i sina organ inte alls behandlat begränsningen av rätten till småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens kvalitetskrav oförändrade

Kommunförbundet påpekar att en begränsning av den subjektiva rätten inte sänker kvaliteten på den småbarnspedagogiska verksamheten.

I diskussionen om småbarnspedagogik vore det bra att koncentrera sig på vad man gör med barnen varje dag och vad som är innehållet i småbarnspedagogiken.

Mer flexibilitet

Enligt den nuvarande modellen ska det finnas en vuxen per sju barn men i fortsättningen kan barnen vara åtta, dvs det tidigare relationstalet 7:1 har ändrats till 8:1. Ändringen betyder inte automatiskt att barnen blir fler i daghemmen.

Enligt enkätsvaren har 30 kommuner fattat beslutet att ändra sin personalstruktur på det sätt som den nya förordningen ger möjlighet till medan 30 kommuner har fattat ett separat beslut att fortsätta enligt den nuvarande modellen.

Att ändra relationstalet ger däremot flexibilitet när det gäller verksamhetens organisering och praxis vid vikariat.