Suomeksi
Pressmeddelande

Markku Jalonen medlem i Ekonomiska rådet

Statsrådet utnämnde den 7 april Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s verkställande direktör Markku Jalonen till medlem i Ekonomiska rådet.

toimitusjohtaja Markku Jalonen

Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett samarbetsorgan för regeringen, de viktigaste intresseorganisationerna och Finlands Bank.

Ekonomiska rådet har som mål att stärka och fördjupa den omfattande, analytiska diskussion om ekonomins tillväxt, balans och struktur som föregår de finanspolitiska besluten. Genom statsrådets beslut fick KT nu för första gången under sin historia en egen representant i Ekonomiska rådet.

– Inbjudan till medlem i Ekonomiska rådet har stor betydelse med tanke på KT:s samhälleliga inflytande och vi deltar gärna i det här viktiga arbetet. I egenskap av central arbetsmarknadsorganisation och som arbetsgivarorganisation för Finlands största arbetsmarknadssektor vill vi med vår mångsidiga kompetens bidra till den samhälleliga och ekonomiska debatten i Ekonomiska rådet, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT