Vanliga frågor
AKTA

Kan arbetstagarens arbetstidsform ändras inom till exempel social- och hälsovården på grund av coronaepidemin?

Coronavirusepidemin medför ingen förändring i arbetsgivarens rätt att ändra arbetstidsformen.

Vanliga frågor
AKTA

Ändras söckenhelgsförkortningens längd i AKTA 2017?

I fråga om söckenhelger ändras bara längden på söckenhelgsförkortningen.

Från 1.2.2017 beräknas söckenhelgsförkortningarna på den förlängda arbetstiden.

Arbetstidsform​ AKTA 2014–2016 
söckenhelgsförkortning 
AKTA 2017 
söckenhelgsförkortning
Allmän arbetstid 7 tim. 39 min. 7 tim. 45 min.
​​Byråarbetstid ​7 tim. 15 min.  7 tim. 21 min. 
​Periodarbetstid ​7 tim. 39 min.   ​7 tim. 45 min. 
​​Arbetstid för vissa sakkunniga (tidigare 37 timmars arbetstid) ​7 tim. 24 min.  7 tim. 30 min.

För en deltidsanställd är söckenhelgsförkortningen kortare i samma proportion som den ordinarie deltidsarbetstiden är kortare än full arbetstid.

Vanliga frågor
AKTA

Hur mycket förlängs den ordinarie arbetstiden 1.2.2017 för en anställd med full arbetstid?

Den ordinarie arbetstiden enligt AKTA förlängs med 30 minuter per vecka i allmän arbetstid, byråarbetstid och 37 timmars arbetstid. I periodarbete förlängs den ordinarie arbetstiden med 1 timme under en tvåveckorsperiod, med 1 timme 30 minuter under en treveckorsperiod och med 2 timmar under en fyraveckorsperiod. 

Arbetstidsform​ AKTA 2014–2016
ordinarie arbetstid
AKTA 2017​
ordinarie arbetstid
Allmän arbetstid​ ​38 tim. 15 min. / vecka ​38 tim. 45 min. / vecka
​Byråarbetstid ​36 tim. 15 min. / vecka  ​36 tim. 45 min. / vecka
​​Periodarbetstid ​76 tim. 30 min. / 2 veckor
114 tim. 45 min. / 3 veckor
153 tim. / 4 veckor 
​77 tim. 30 min. / 2 vecka
116 tim. 15 min. / 3 veckor
155 tim. / 4 veckor
Arbetstid för vissa sakkunniga (tidigare
37 timmars arbetstid)
​37 tim. / vecka  ​ 37 tim. 30 min. / vecka

 

 

Vanliga frågor
AKTA

Ändras övertidsgränserna på grund av arbetstidsförlängningen?

Övertidsgränserna per dygn ändras inte.

I allmän arbetstid, byråarbetstid och arbetstiden för vissa sakkunniga ändras övertidsgränsen per vecka enligt följande:

Arbetstidsform
 

AKTA 2014–2016
övertidsgräns  

AKTA 2017​
övertidsgräns

Allmän arbetstid ​38 tim. 15 min. / vecka ​38 tim. 45 min. / vecka
​Byråarbetstid ​38 tim. 15 min. / vecka  ​38 tim. 45 min. / vecka
​Arbetstid för vissa sakkunniga (tidigare 37 timmars arbetstid) ​38 tim.  15 min. / vecka  38 tim. 45 min. / vecka


I periodarbete ändras övertidsgränserna på följande sätt:

Arbetstidsform
 

AKTA 2014–2016
övertidsgräns 

AKTA 2017​
övertidsgräns

Periodarbetstid

 

Övertidsgränsen är det maximala timantalet för hela perioden:

Övertidsgränsen är det maximala timantalet för hela perioden:
 
  76 tim. 30 min. / 2 veckorsperiod
114 tim. 45 min. /3 veckorsperiod
153 tim. / 4 veckorsperiod
77 tim. 30 min. / 2 veckor
116 tim. 15 min. / 3 veckor
155 tim. / 4 veckor
 
  ​Vid ett avbrott som planerats på förhand förkortar en frånvarodag den ordinarie arbetstiden (övertidsgränsen) med 7 timmar 39 minuter.
 

Vid ett avbrott som planerats på förhand förkortar en frånvarodag den ordinarie arbetstiden (övertidsgränsen) med 7 timmar 45 minuter.​

Vanliga frågor
AKTA

Hur mycket förlängs den ordinarie arbetstiden 1.2.2017 för en deltidsanställd?

Arbetstiden för en deltidsanställd förlängs i samma proportion som för heltidsanställda. Arbetstidsprocenten förblir den samma. Den ordinarie arbetstiden beräknas på den nya fulla arbetstiden utgående från arbetstidsprocenten.

Exempel:
Arbetstiden för en deltidsanställd med allmän arbetstid har enligt arbetsavtalet varit 52,29 % (20 timmar) av en full arbetstid på 38 timmar och 15 minuter medan AKTA 2014–2016 varit i kraft. Från 1.2.2017 är arbetstiden då 52,29 % (20 timmar 16 minuter) av den fulla ordinarie arbetstiden på 38 timmar 45 minuter.

 

Vanliga frågor
AKTA

Hur går man tillväga med dem som har partiell vårdledighet?

Utgångspunkten är att arbetstiden förlängs för alla anställda. Det finns ändå skäl att diskutera arbetstidsförlängningen med dem som har partiell vårdledighet. Om arbetstidsförlängningen påverkar vårdpenningens belopp, kan man komma överens om att inte ändra arbetstiden. I så fall blir lönen lägre, eftersom arbetstidsprocenten minskar och lönen beräknas enligt den nya arbetstidsprocenten.

Med andra ord, om arbetstiden tidigare fastställts till 30 timmar i veckan enligt 4 kap. 4 § i arbetsavtalslagen, kan denna arbetstid bibehållas på arbetstagarens begäran. I annat fall förlängs arbetstiden enligt samma principer som för andra deltidsanställda.

Vanliga frågor
AKTA

Förändras de divisorer som används vid beräkningen av timlön i AKTA 2017?

Timlönedivisorerna enligt § 25 mom. 1 i arbetstidskapitlet i AKTA ändras inte. 

Vanliga frågor
AKTA

Kräver arbetstidsförlängningen samarbetsförhandlingar?

Arbetstidsförlängningen till följd av ändringarna i kollektivavtalet är i sig inte en sak man behöver förhandla om enligt samarbetslagen. De anställda bör ändå informeras om arbetstidsförlängningen och hur den påverkar till exempel arbetsskiftsplaneringen.

Om det däremot i samband med arbetstidsförlängningen planeras förändringar i organiseringen av verksamheten enligt samarbetslagen, bör förhandlingar enligt lagen föras.

 

Vanliga frågor
AKTA

Kan man ingå avvikande lokala avtal om arbetstidsförlängningen?

De ordinarie arbetstiderna inom respektive arbetstidsform bestäms enligt AKTA och arbetsgivaren är skyldig att iaktta dem. Genom ett lokalt avtal kan man alltså inte avvika från den ordinarie arbetstidens längd enligt kollektivavtalet. Man kan till exempel inte lokalt avtala om att inte införa arbetstidsförlängningen eller att den ordinarie arbetstiden vid full arbetstid är längre eller kortare än full arbetstid enligt AKTA.

De nya arbetstidsbestämmelserna träder i kraft 1.2.2017.

Vanliga frågor
AKTA

När träder förändringen i arbetstiden i kraft?

Avtalsbestämmelserna om förlängningen av arbetstiden träder i kraft 1.2.2017. Förlängningen av den ordinarie arbetstiden börjar tillämpas 1.2.2017 eller vid ingången av den fulla vecka eller arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Exempel:

En arbetstagare (allmän arbetstid) har en arbetsperiod på tre veckor. Under arbetsperioden 16.1–5.2.2017 är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar 15 minuter. Från och med den arbetsperiod som börjar 6.2.2017 är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar 45 minuter i veckan.

För en ny tjänsteinnehavare eller arbetstagare träder förändringen i kraft samtidig som för de övriga anställda, om personen ifråga arbetar i samma arbetsperiod som de andra. I övriga fall träder förändringen för personen i fråga i kraft redan 1.2.2017.

I flexibel arbetstid träder förändringen i kraft 1.2.2017.

Vanliga frågor
AKTA

Förlängs den ordinarie arbetstiden om en viss arbetstid har skrivits in i arbetsavtalet?

Arbetstiden förlängs oberoende av hur arbetstiden uttryckts i arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet. Anställningsförhållandena följer de kommunala kollektivavtalen, som anger bland annat den ordinarie arbetstiden och lönen.

Vanliga frågor
AKTA

Ändras lönen i AKTA 2017 när arbetstiden förlängs?

I konkurrenskraftsavtalet avtalades det om att arbetstiderna skulle förlängas utan att lönerna höjs. Lönen ändras alltså inte.

Vanliga frågor
AKTA

Kan arbetstidsförlängningen fullgöras som hela arbetsdagar?

Om arbetsgivaren tillämpar arbetsperioder ska arbetstiden utjämnas till genomsnittlig ordinarie arbetstid under samma arbetsperiod. Ordinarie arbetstid kan inte överföras till följande arbetsperiod, dvs. arbetstid kan inte ”samlas”. För att arbetstidsförlängningen ska kunna bli en hel arbetsdag krävs det (beroende på arbetstidens längd) i allmänhet en lång utjämningsperiod.

Om ett avvikande arbetstidsarrangemang (t.ex. en arbetsperiod som är längre än enligt avtalsbestämmelserna i AKTA) gäller minst fem anställda krävs det en överenskommelse med förtroendemannen eller ett lokalt avtal med avtalsorganisationen i fråga. Också då ska den ordinarie arbetstiden inom ett år utjämnas så att den i genomsnitt överensstämmer med AKTA (kap. III § 3).

Vanliga frågor
AKTA

Hur ska arbetstidsförlängningen planeras in i arbetsskiftsförteckningen?

Arbetstidsförlängningen på 30 minuter per vecka ska i regel planeras in i arbetsskiftsförteckningen under en dag.

Arbetsgivaren kan planera arbetsskiften med tillämpning av utjämningsperioder enligt arbetstidskapitlet i AKTA eller komma överens om en längre utjämningsperiod i enlighet med § 3 i arbetstidskapitlet.

Om arbetsgivaren tillämpar arbetsperioder ska arbetstiden utjämnas till genomsnittlig ordinarie arbetstid under arbetsperioden.

Arbetstidsförlängningen kan då planeras in i arbetsskiftsförteckningen så att den fullgörs under en dag eller också kan arbetsskiftet vissa dagar vara längre än normalt. Vid planeringen av arbetsskiftsförteckningen bör arbetsgivaren också i fortsättningen beakta bland annat övertidsgränsen per dygn samt bestämmelserna om dygnsvila.

Exempel 1:
Utjämningsperiod på en vecka, längden på ett vanligt arbetsskift 7 timmar 39 minuter. Arbetstidsförlängningen (30 min./vecka) ger möjlighet att planera ett arbetsskift på 8 timmar 9 minuter under en dag.

Exempel 2:
Arbetsperiod på 3 veckor, längden på ett vanligt arbetsskift 7 timmar 39 minuter. Arbetstidsförlängningen (30 min./vecka) ger möjlighet att planera arbetsskift på till exempel 8 timmar 24 minuter under två dagar.