Suomeksi
Vanliga frågor
VÄLKA

Vilken lönepunkt tillämpas på lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik som arbetar i sjukhussektorn?

På lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik som arbetar i sjukhussektorn tillämpas VÄLKA. Dessa personalgrupper står utanför lönesättningen och i fråga om dem används statistikkoden H9999999.