Suomeksi
Vanliga frågor
SH-avtalet

Hur granskas minimibeloppet för individuella tillägg år 2024 i SH-avtalet?

I kap. II § 11 mom. 7 i SH-avtalet bestäms följande:

"För individuella tillägg ska arbetsgivaren använda minst 1,3 % av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal i välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen som omfattas av SH-avtalet. Om minst 30 personer omfattas av samma lönebilaga ska arbetsgivaren använda minst 1,3 % av deras sammanräknade uppgiftsrelaterade löner för betalning av prövningsbaserade individuella tillägg till dessa anställda. Justeringen görs årligen."

Minimibeloppet för individuella tillägg granskas utifrån det system som trädde i kraft 1.2.2024 (bilagorna 1–5). Som beräkningsgrund för granskningen används en sådan månad där lönesättningsreformen redan har genomförts, dvs. till exempel augusti 2024.

Om minimibeloppet för de individuella tilläggen granskas utifrån det system som gällde till 31.1.2024 (bilagorna 1 och 2), används den beräkningsgrund som användes före ändringen av bestämmelsen som beräkningsgrund för granskningen. I så fall betalas också de tillägg som betalas på basis av granskningen från och med januari 2024. Så kan man gå till väga om granskningen gjorts på etablerat sätt i januari.