Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 10 Musikläroanstalter

  I Tjänsteinnehavarnas löner

  § 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer

  mom. 1

  Uppgiftsrelaterad lön (se lönebilagan) för rektorer (4 08 01 00 2).

  mom. 2

  Uppgiftsrelaterad lön (se lönebilagan) för biträdande rektorer (4 08 02 00 5).


  Tillämpningsanvisning

  Angående användning av löneskalan se del A § 6.


  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare som ger grundundervisning i musik

  4 08 04 01 2

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 08 04 01 4

  Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  4 08 04 01 3

  Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  § 3 Lönepunkter och grundlön för lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet)

  Lönen för lektorer (4 08 04 00 8) i dyrortsklass I och dyrortsklass II, se lönebilagan.


  Anmärkning

  På yrkesutbildning tillämpas del C § 12 mom. 1. (handledning vid arbetsplatsförlagd utbildning).

  Yrkesutbildningen på yrkeshögskolenivå har till största delen överförts till yrkeshögskolorna. På lärare som har tjänst som överlärare vid ett konservatorium tillämpas bestämmelserna för överlärare i UKTA 2001–2002.


  § 4 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

   Gäller till 30.11.2018

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer och biträdande rektorer

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Lärare och timlärare i huvudsyssla

  2 %

  3 %

  9 %

  6 %

  6 %

   Gäller från 1.12.2018

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer och biträdande rektorer

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Lärare och timlärare i huvudsyssla

  2 %

  2 %

  9 %

  6 %

  6 %