Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
  • Bläddra i avtalets kapitel ÖppenStäng
    Del F Bilaga 10 Musikläroanstalter

    IV Särskilda bestämmelser

    § 12 Ersättning för resekostnader

    Om en timlärare som undervisar mindre än 16 timmar i veckan vid en och samma musikläroanstalt bor i en annan kommun än den där verksamhetsstället finns, kan arbetsgivaren enligt prövning betala kostnaderna för resorna.

    § 13 Hur tjänstledighet eller annat avbrott i tjänsteutövningen påverkar betalningen av övertimarvode

    För avlönad tjänstledighet görs inga avdrag för en lärare på grund av övertimmar som inte hållits.

    § 14 Övergångsbestämmelse för lärare som 1.1.2006 övergått till lön angiven i euro

    mom. 1

    Om en lärartjänsteinnehavare 31.12.2005 hade en totalinkomst som var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.1.2006 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, har skillnaden blivit ett individuellt lönetillägg.

    mom. 2

    Det individuella lönetillägget slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


    Tillämpningsanvisning

    Också tidigare tillkomna individuella lönetillägg slopas på samma sätt. Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg.