Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

  IV Timlärare

  § 5 a Anställningsvillkor för timlärare

  mom. 1

  Lönen, arbetstiden och semestern för timlärare med helhetsarbetstid bestäms enligt samma grunder som för motsvarande tjänsteinnehavare. Lönen för timlärare med helhetsarbetstid framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

   

  I YRKESÄMNEN

  4 19 07 00 8

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 19 07 00 9

  Lämplig högskoleexamen eller ingenjör

  4 19 07 01 0

  Lämplig examen på institutnivå

  4 19 07 01 8

  Annan lämplig examen eller utbildning

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 19 07 01 4

  Högre högskoleexamen

  4 19 07 01 5

  Högskoleexamen


  Tillämpningsanvisning

  En timlärare vars andel av helhetsarbetstiden är minst 19 timmar per vecka och 760 timmar per år betraktas som timlärare i huvudsyssla. Lönen för en sådan lärare är lägre än full lön i samma proportion som lärarens arbetstid är kortare än helhetsarbetstiden.


  mom. 2

  Timlärare i huvudsyssla har rätt till årsbundet tillägg enligt § 3.

  mom. 3

  Timarvodet för en timlärare i bisyssla beräknas genom att grundlönen i § 2 enligt dyrortsklassen multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med undervisningsskyldigheten per vecka som är 23 ger det årsarvode för en veckotimme som betalas per månad.

  mom. 4

  Om en timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet får kriteriet för huvudsyssla uppfyllt genom undervisning vid en läroanstalt med flera utbildningsområden i flera än denna bilagas ämnen, bestäms timlärarens undervisningsskyldighet enligt mom. 3.

  mom. 5

  På anställningsförhållandet för timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A.

  mom. 6

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat än undervisningsarbete i enlighet med § 4 mom. 2, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

  mom. 7

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas annat än undervisningsarbete i enlighet med § 4 mom. 2, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.